PROGRAM KONFERENCJI INNOWACYJNA GMINA 2018

Prowadzenie Konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor Green Warsaw Conferences

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.05 Powitanie gości Elżbieta Wrzecionkowska, dyrektor cyklu konferencji
BLOK I:       Zrównoważona Gmina
9.05 – 10.00 Prezentacja: Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis
Prelegent: Dr inż Monika Kotynia, Dyrektor Pionu Woda, Arcadis
 

Prezentacja: Ekologiczne rozwiązania zmierzające do poprawy warunków życia mieszkańców Warszawy.
Prelegent: Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy

Prezentacja: Od Rewitalizacji do zrównoważonego rozwoju. Greenersites Międzynarodowy projekt Interreg CENTRAL EUROPE.
Prelegent: Agnieszka Zdanowicz, Dyrektor Działu Polityki Miejskiej i Innowacyjności, ARMSA

Prezentacja: Smart region – Vrchlabí. Inteligentna infrastruktura energetyczna oraz elektromobilność.  Efektywna gmina w systemie ESCO. Przykłady wdrażania i zastosowania systemu.
Prelegent: 
CEZ ESCO Polska

10.00 – 10.30 Panel dyskusyjny: Problemy polskich miast na drodze do zrównoważonego rozwoju. Jak przy pomocy innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii można zmienić nasze miasta? Czy polskie miasta mają szansę być zrównoważone?

Moderator: Elżbieta Wrzecionkowska

Paneliści: Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy; Krzysztof Kutek, Kierownik Zespołu Wodnego w Krakowie, Arcadis; Marzena Kędra, Zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji ds. rewitalizacji, UM Radom; Jerzy But, Business Development Manager, CEZ ESCO Polska; Antonina Kaniszewska, Kierownik projektów ds. gospodarki niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA.

10.30 – 11.00 Przerwa na kawę

 

BLOK II: Efektywność energetyczna i elektromobilność w gminie
11.00 – 12.00 Prezentacja: Sustainable Cities Mobility Index 2017. Raport Sustainable Cities Mobility Index porównuje 100 miast z całego świata pod względem zrównoważonego transportu miejskiego. Transport największym wyzwaniem aglomeracji na świecie.
Prelegent: Sławomir Dziewit, Kierownik Techniczny Zespołu Drogowego, Arcadis 

Prezentacja: Działania na rzecz zrównoważonej  mobilności w mieście stołecznym Warszawa
Prelegent: Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu MZA

Prezentacja: Możliwości dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach w związku z rozwojem elektromobilności
Prelegent: Łukasz Berak, Kancelaria SKS Legal

12.00 – 12.30 Panel dyskusyjny: Jak  ograniczyć zużycie energii  w gminie? W jakim kierunku powinien zmierzać transport w miastach?

Moderator: Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny PIME

Paneliści:

Sławomir Dziewit, Kierownik Techniczny Zespołu Drogowego, Arcadis; Anna Badeńska, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki w Urzędzie Miasta Wrocławia; Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu MZA; Miłosz Franaszek, Prezes Zarządu TECHGARDEN (Kierownik Projektu Vozilla Wrocław); Witold Rzewuski, Dyrekto ds. Inwestcyjnych, Wento.

12.30 – 13.00 Przerwa na kawę

 

BLOK III: Efektywne finansowanie inwestycji w gminach
13.00 – 14.15 Prezentacja: Modernizacja energetyczna infrastruktury komunalnej z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego i możliwości dofinansowania projektów PPP ze środków unijnych – pierwsze doświadczenia.
Prelegent:
 Dr Rafał Cieślak, radca prawny, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz sp.j.
 

Prezentacja: Hybrydowy projekt PPP w Sopocie. Kompleksowa termomodernizacja  budynków publicznych. Z punktu widzenia partnera.
Prelegent: Maciej Kopański, Dyrektor ds. rozwoju, ENGIE Polska.

Prezentacja: Sąd Rejonowy w Nowym Sączu. Zakończenie i ocena projektu.
Prelegent: Mirosław Józefczuk, Dyrektor Administracyjno-Finansowy, Warbud

14.15 – 14.45 Panel dyskusyjny: Możliwości finansowania inwestycji w gminach w perspektywie 2020. Rola projektów PPP w finansowaniu inwestycji.

Moderator: dr Jakub Pawelec

Paneliści: Lilianna Bogusz, Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; Maciej Kopański, Dyrektor ds. rozwoju, ENGIE Polska; Dr Rafał Cieślak, Kancelaria Cieślak&Kordasiewicz; Marcin Skwierawski, Wiceprezydent Miasta Sopot; Krzysztof Ławrywjaniec, Business Development Manager, CEZ ESCO Polska, Mirosław Józefczuk, Dyrektor Administracyjno-Finansowy, Warbud.

Losowanie wartościowych upominków wśród uczestników konferencji (loteria identyfikatorów). 

Zakończenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor Green Warsaw Conferences

14.45 – 16.00 Lunch
WARSZTATY
9.00 – 14.45 W ramach konferencji, w sali B, będą odbywały się warsztaty dla przedstawicieli samorządów, organizowane wspólnie z ARMSA w ramach programu I Interreg CENTRAL EUROPE.

           

Temat: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Realizacja projektów: Radom, Bydgoszcz, Solec Kujawski. Zarządzanie terenami w gminie.

NARZEDZIA GIS W POZYSKIWANIU I WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI PLANISTYCZNYCH.  Wykorzystanie bazy danych GIS w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej – praktycznie.

Warsztaty są bezpłatne dla uczestników.
Liczba miejsc (35) ograniczona.
Obowiązuje kolejność rejestracji.

Program
Otwarcie warsztatów – przybliżenie informacji o projekcie GreenerSites – ARMSA

Moduł I:
Case Study –  na przykładzie terenów pilotażowych prowadzonych  w Radomiu, Bydgoszczy i Solcu Kujawskim

Moduł II:
Rekultywacja i remediacja gruntów na terenach poprzemysłowych.
Środowiskowe i prawne aspekty rewitalizacji.

Moduł III:
Wykorzystanie narzędzi  WEB-GIS w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Społeczne i  kulturowe aspekty rewitalizacji

PRELEGENCI

 KRZYSZTOF KUTEK

Kierownik zespołu wodnego w Arcadis w Krakowie, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Od 10 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, szczególnie problematyką zagrożenia i ryzyka powodziowego. W ostatnich latach uczestniczy w projektach dotyczących adaptacji do zmian klimatu infrastruktury krytycznej i miejskiej. Współautor metodyk do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu i metodyki dla Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis.

 

ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA

Dziennikarska i publicystka od lat związana z „The Warsaw Voice”. Autorka raportów dla Harvard Business Review i wielu publikacji dotyczących ergonomii, ekologii i organizacji pracy. Redaktor naczelna „Sfery Pracy”, „Office Voice” i „Office World”. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej najnowszych ekologicznych rozwiązań dotyczących organizacji biura przyjaznych dla ludzi i środowiska na łamach pracy branżowej i biznesowej.

 

 

DR KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI

Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego jest doktorem nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej oraz absolwentem studiów podyplomowych: International MBA Program – Centrum Kształcenia Menadżerów Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzanie w Administracji Publicznej – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Ocena i wycena zasobów przyrodniczych – SGGW i SGH. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w  instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Jest członkiem Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich.

 

  LESZEK DROGOSZ

Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Zajmuje się realizacją zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców Warszawy w energię elektryczną, ciepło, gaz, wodę oraz odbiór ścieków, jak również zagadnieniami dotyczącymi ochrony klimatu. Całą dotychczasową pracę zawodową poświęcił Warszawie, zarządzając oraz nadzorując jednostki miejskie z sektora transportu, gospodarki wodnej, ciepła oraz gospodarki odpadami. Zaangażowany w realizację projektów z kilku dużych i średnich programów UE, w tym z Funduszu Spójności, związanych z odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwojem miast. Doświadczony w długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, reprezentuje Warszawę w EUROCITIES, C40 Large Cities Climate Leadership Group, ICLEI, pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”. Przewodniczy miejskiemu Zespołowi ds. SEAP odpowiedzialnemu za wdrażanie „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii w Warszawie w perspektywie do 2020 roku”, wynikającego z przystąpienia do inicjatywy Komisji Europejskiej Porozumienia między Burmistrzami oraz za „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Jeden z pomysłodawców oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. Ochrony Klimatu działającego przy Urzędzie m.st. Warszawy.

 

JAN KUŹMIŃSKI

Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz Przewodniczący Komisji Autobusowej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Ma 58 lat, karierę zawodową zaczynał jako nauczyciel przedmiotów technicznych, od ponad 30 lat związany jest ze stołeczną komunikacją miejską, doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno jako mistrz, kierownik działu, kierownik oddziałów, kierownik wydziału logistyki oraz Członek Zarządu ds. Operacyjnych. Od 31 maja 2011 r. jest Prezesem Zarządu Spółki. Wykształcenie wyższe: jest magistrem inżynierem mechanikiem, ponadto absolwentem studiów podyplomowych na kierunkach zarządzania oraz logistyki zarządzania. Jego hobby to myślistwo, numizmatyka i żeglarstwo.

 

MACIEJ KOPAŃSKI

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał a biurze projektowym AiB oraz w Skanska Teknik. Doświadczenie w zakresie budownictwa przemysłowego zdobywał w grupie Hammon, kierując miedzy innymi kontraktami związanymi z modernizacją elektrowni Turów. Następnie kierował działem handlowym w Rheinhold&Mahla MainServ. Od 2007 związany z grupą ENGIE. Pełni funkcję prezesa zarządu ENGIE Technika Instalacyjna, oraz odpowiada za rozwój usług całej grupy ENGIE w Polsce

 

DR RAFAŁ CIEŚLAK

Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Ekspert w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy unijnych i finansów jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał podmiotom publicznym przy kilkunastu projektach PPP zakończonych sukcesem, w tym przy pierwszych projektach hybrydowych PPP w perspektywie finansowej 2014-2020. Jest również adiunktem w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

 

DR INŻ. MONIKA KOTYNIA

Dyrektor Pionu Woda w Arcadis Polska. Od ponad 14 lat zajmuje się różnorodnymi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, inżynierią chemiczną i zarządzaniem dla klientów ze sfery nauki, administracji publicznej i biznesu. Wykonuje analizy finansowe, studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych. Ekspert oceniający projekty dla Komisji Europejskiej i instytucji polskich. Specjalista w zakresie środków unijnych. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i programami – certyfikat PRINCE2 Foundation oraz kontroli – certyfikat Audytor wewnętrzny II stopnia. Posiada doświadczenie w zakresie gospodarki wodnej, analizy ryzyka, adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego gospodarowania energią i oceny jakości życia w miastach (współautorka metodyki opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu i metodyki do Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis).

 

MARZENA KĘDRA 

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert ds. rewitalizacji, specjalistka funduszy unijnych z dziesięcioletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu dotacji dla sektora publicznego i prywatnego oraz ewaluacji programów. Specjalista w zakresie środków unijnych. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i programami – certyfikat PRINCE2 Foundation oraz kontroli – certyfikat Audytor wewnętrzny II stopnia. Posiada doświadczenie w zakresie gospodarki wodnej, analizy ryzyka, adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego gospodarowania energią i oceny jakości życia w miastach.

 

JAKUB PAWELEC

Radca prawny, partner w Kancelarii M. Mazurek i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p. kieruje zespołem ds. zamówień publicznych, PPP i inwestycji infrastrukturalnych. Członek grupy ekspertów ds. zamówień publicznych przy Komisji Europejskiej, członek doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, członek grupy roboczej do spraw opracowania „Polityki Rządu w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego” w ramach Zespołu do spraw PPP (przy Ministerstwie Rozwoju). Autor szeregu publikacji w tematyce PPP i zamówień publicznych, w tym komentarza do Dyrektywy w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskie¬go (2003) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie (2006). W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Absolwent Europejskiego Kolegium Doktoranckiego (Uniwersytet Jagielloński, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). Doświadczenie zawodowe: departament prawny Konsulatu Generalnego RP w Monachium, kancelarie prawne w Niemczech. Wieloletni praktyk. Uczestniczy w obsłudze inwestycji o wielomilionowej wartości (energetyka (w tym odnawialna, fotowoltaika), zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje na roboty i usługi, prywatyzacja, prawo ochrony środowiska, prawo telekomunikacyjne, Inwestycje infrastrukturalne, zagospodarowanie odpadów, M&A). Dora¬dza przy projektach podejmowanych przez prywatne firmy (z Polski, UE, USA, Azji, Ukrainy) wspólnie z podmiotami publicznymi i samorządami. Koordynuje działania PPP oraz wspiera w negocjacjach, konsultacjach, tworzeniu dokumentacji przetargowych. Z sukcesami reprezentuje strony w sprawach spornych i arbitrażowych. Specjalizuje się w Prowadzi stałą obsługę klientów w ramach German-Desk.

 

 ANTONINA KANISZEWSKA

Kierownik Projektów ds. Gospodarki Niskoemisyjnej – Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od 2002 roku zawodowo zajmuje się tematyką efektywności energetycznej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.. Bierze udział w projektach krajowych i międzynarodowych oraz prowadzi szkolenia z zakresu efektywności energetycznej. Autorka oraz współautorka wielu opracowań tematycznych oraz ekspertyz związanych z poprawą efektywności energetycznej w budownictwie oraz zarządzaniem energią w gminach. Obecnie zajmuje się m.in. przygotowywaniem dokumentów strategicznych oraz kompleksowym kształtowaniem i wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej w gminach.

 

MIROSŁAW JÓZEFCZUK

Członek zarządu Warbud SA, odpowiedzialny za obszar finansów, administracji, rozwój i realizację projektów PPP oraz strukturyzację finansowania. Absolwent Instytutu Technologii w Bourges we Francji – Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz Wydziału Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. W 2006 obronił doktorat z dziedziny nauk ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z Warbudem związany od 2006 r. Prywatnie pasjonat wspinaczki wysokogórskiej, narciarstwa i pływania. Interesuje się historią, ekonomią gospodarczą i polityką.

 

LILIANA BOGUSZ

Od wielu lat specjalizuje w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy unijnych, środków międzynarodowych instytucji finansowych oraz partnerstwa publiczno – prywatnego. Posiada również praktyczną wiedzę w zakresie zamówień publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała przede wszystkim pracując przez wiele lat w międzynarodowej korporacji, gdzie była zaangażowana w projekty na zlecenie klientów z sektora publicznego i prywatnego. Autorka publikacji związanych z tematyką PPP. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.