15 CZERWCA 2016

Program konferencji
Galeria
Partnerzy

RELACJA Z KONFERENCJI (WRAZ Z PREZENTACJAMI PRELEGENTÓW)

Dnia 15 czerwca w warszawskim hotelu Campanile odbyła się kolejna edycja konferencji INNOWACYJNA GMINA, zorganizowana przy współudziale Urzędu m.st. Warszawy i skierowana do przedstawicieli samorządów. Wydarzenie objęli swoim patronatem: Ministerstwo Środowiska, ARMSA Agencja Rozwoju Mazowsza, KAPE ( Krajowa Agencja Poszanowania Energii), Centrum PPP oraz Związek Powiatów Polskich .W tym roku sporo miejsca poświęciliśmy możliwościom jakie daje rewitalizacja. W ubiegłym roku sejm przyjął a prezydent podpisał Ustawę o Rewitalizacji. Dzięki nowej ustawie samorządy otrzymały podstawę prawną do podjęcia działań służących do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, zaś UE na rewitalizację w latach 2014-2020 przeznaczy w Polsce 24 mld złotych. Wiele samorządów przystąpiło już do tworzenia programów rewitalizacji. Ustawa daje narzędzia, ale również stawia gminom warunki. O warunkach zapisanych w ustawie, aspektach społecznych i działaniach na rzecz budowania tożsamości stref rewitalizowanych w miastach w swoim wystąpieniu mówił Jacek Grunt-Mejer z Biura Polityki Lokalowej i Rewitalizacji Urzędu m.st. Warszawy. Warto pamiętać, że rewitalizacja to nie remont, ale bardzo kompleksowy plan wielowątkowych działań mający na celu zmianę negatywnego wizerunku zdegradowanych obszarów w miastach. Żeby plan miał szansę na sukces muszą towarzyszyć mu również inwestycje komercyjne z udziałem partnerów prywatnych. Taki wielowątkowy plan przedstawiła Pani Dyrektor Dorota Miziołek z KPMG na przykładzie Łodzi, gdzie potrzeby są ogromne. Inny temat to rewitalizacja pod nadzorem konserwatora. Cześć obiektów znajdujących się w strefach rewitalizacji to różnej klasy zabytki. O roli konserwatora w procesie rewitalizacji mówiła podczas panelu Pani Barbara Jezierska, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Nie zabrakło w tym roku, zgodnie z ekologicznym duchem konferencji, tematów związanych z redukcją emisji CO2. Innowacyjny projekt pokrycia budynków użyteczności publicznej panelami fotowoltaicznymi w Płocku, realizowany w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego przedstawił Mec. Marian Mazurek z Kancelarii M. Mazurek i Partnerzy. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników. Projekty PPP, które dają gminom możliwość inwestycji bez powiększania długu od kilku lat staramy się popularyzować. O perspektywach tych projektów mówił mec. Tomasz Korczyński z kancelarii Dentons oraz Pani Alina Wołoszyn, partner KPMG, która przedstawiła całe spektrum pozyskiwania funduszy na inwestycje w gminach. W panelu dyskusyjnym wszyscy uczestnicy byli zgodni, że przyszedł czas na projekty PPP. Największym problemem samorządów jest przygotowanie projektów, które wymagają angażowania najwyższej klasy doradców. Tylko takie projekty mają szansę powodzenia. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Dyrektor Paweł Szaciłło podkreślał, że Ministerstwo Rozwoju przygotowuje wsparcie dla gmin, które zdecydują się na tę formę inwestycji.

Bardzo istotnym problemem, na którym skupiają się od kilku lat gminy jest unowocześnienie transportu, który jest odpowiedzialny za wskaźniki emisyjne w miastach. W tym roku sięgnęliśmy do tego tematu, żeby pokazać najnowsze rozwiązania dotyczące zrównoważonego transportu i bezpiecznego oświetlenia. Prezes MZA (Miejskich Zakładów Autobusowych ) w Warszawie, Jan Kuźmiński, w swojej prezentacji pokazał praktyczne rozwiązania zmierzające do obniżenia CO2 zaś dr Andrzej Szałek zaprezentował model inteligentnego transportu miejskiego jaki firma Toyota zaprojektowała i zrealizowała w Grenoble przy wykorzystaniu ultra-kompaktowych pojazdów elektronicznych (EVS), samochodów osobowych i transportu publicznego. Podczas konferencji uczestnicy mogli również zapoznać się z najnowszymi modelami hybrydowych samochodów japońskiego producenta, samochodami elektrycznymi oraz wodorowymi. Dużym zainteresowaniem wśród decydentów cieszą się autobusy elektryczne, które powoli wypierają tradycyjne pojazdy w komunikacji miejskiej. Innym, nie mniej ważnym, elementem gospodarki niskoemisyjnej jest oświetlenie. Na oświetleniu miast skupił się w swojej prezentacji Filip Kręcioch z firmy ES-SYSTEM, jednego z największych polskich producentów oświetlenia. Ekspert przedstawił jakie możliwości poprawy bezpieczeństwa w gminach daje odpowiednie oświetlenie oraz zarządzanie nim. Nowoczesne źródła to również w perspektywie niższe koszty eksploatacji i niższe rachunki.

W ramach konferencji przeprowadzone zostały również certyfikowane warsztaty poświęcone zmianom w ustawie o zamówieniach publicznych prowadzone przez mecenasa Wojciecha Hartunga z Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka.

Wprowadzeniem do warsztatów była prezentacja Marcina Skowrona, Głównego specjalisty w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych, poświęcona aspektom środowiskowym i społecznym w świetle nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

W konferencji wzięło udział ok. sto pięćdziesiąt osób – byli to przedstawiciele samorządów z całej Polski.
Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie oraz udział w wydarzeniu, zapraszamy za rok na podobne spotkanie. Cieszymy się, że konferencja jest platformą wymiany doświadczeń dla przedstawicieli samorządów i ekspertów.

Zapraszamy do przeglądania prezentacji, które przedstawione zostały podczas konferencji.

1. Prezentacja mec. Mariana Mazurka, kancelaria M. Mazurek i Partnerzy, Energetyka odnawialna w gminie Płock – innowacyjne projekty PPP

2. Prezentacja Doroty Miziołek, KPMG, Rewitalizacja Łodzi – Specjalna Strefa Kultury. Podsumowanie projektu.

3. Prezentacja Aliny Wołoszyn, KPMG, Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego

4. Prezentacja mec. Tomasza Korczyńskiego, kancelaria Dentons, Perspektywy rynku PPP w Polsce

5. Prezentacja mec. Wojciecha Hartunga, kancelaria DZP, Zamówienia publiczne po nowelizacji

6. Prezentacja dr Andrzeja Szałka, Toyota Motor Poland, Inteligentny transport miejski w Grenoble

7. Prezentacja Prezesa Jana Kuźmińskiego, MZA, Działania na rzecz zrównoważonej mobilności w m.st. Warszawa