KONFERENCJA   

Neutralność Klimatyczna

21.05. 2024

Centrum Jasna ul. Jasna 14/16A

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej  w Polsce

Prowadzenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Green Warsaw Conferences

 Rejestracja uczestników    9.00  
9.30-9.45Powitanie gości:
Bartłomiej Balcerzyk, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (p.o.)

Wprowadzenie: 
Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor Konferencji    
BLOK I              Zrównoważona Neutralność Klimatyczna                        
9:45 – 10.45Prezentacja: Miejski Kontrakt Klimatyczny
Prelegent: Jacek Kisiel Z-ca Dyrektora w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy

Prezentacja: Gospodarka o obiegu zamknięty kluczem do neutralności klimatycznej
Prelegent: Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń  Zintegrowanych w Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,

Prezentacja: Społeczny Fundusz Klimatyczny. Jak dobrze wykorzystać 11.4 mld euro.
Prelegent: Izabela Zygmunt, doradczyni d/s ekonomicznych w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odpowiedzialna za tematykę unijnej polityki klimatycznej oraz Europejskiego Zielonego Ładu

Prezentacja: Wsparcie transformacji energetycznej dla JST w ramach programów NFOŚi GW
Prelegent: Marta Babicz, Dyrektor Departament Środków Zagranicznych NFOŚi GW
10.45 – 11.45Panel dyskusyjny: Jak w zrównoważony sposób osiągnąć neutralność klimatyczną. Czy jesteśmy gotowi na FIT for 55? Sytuacja polskich miast. Jakie wyzwania stoją przed samorządami, władzami i mieszkańcami? Jak skorzystać z dostępnego finansowania zielonych inwestycji?

Moderator: Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor Green Warsaw Conferences

Paneliści:
Marta Babicz, Dyrektor Departament Środków Zagranicznych NFOŚi GW,
Jacek Kisiel, Z-ca Dyrektora w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy,
Izabela Zygmunt Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,
Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń  Zintegrowanych w Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
Paweł Mzyk, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania emisjami IOŚ-, Kierownik KOBiZE  
11.45 – 12.00Przerwa kawowa
BLOK II               Zielona Transformacja  
12.00 – 13.00Prezentacja: Jak przy pomocy nowych technologii możemy oszczędzać ciepło, energię elektryczną, gaz i wodę (prezentacja programu pilotażowego)
Prelegent: Leszek Drogosz Z-a Dyrektora Biura Infrastruktury w UM st. Warszawy,

Prezentacja: Bezemisyjne autobusy miejskie od 2030 roku. Doświadczenia i plany Warszawy.
Prelegent: Jan Kuźmiński, Prezes MZA

Prezentacja: Autobus wodorowy jako przyszłość transportu miejskiego
Prelegent: Maja Czarzasty-Zybert  Radca Prawny Ze Pak Poland  

Prezentacja: Dyrektywa Budynkowa – systematyzacja efektywności energetycznej
Prelegent: Bartosz Dubiński – Prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej  

13.00 – 14.15                    
Panel dyskusyjny: Skąd wziąć czystą energię? Zwiększenie udziału OZE w miastach.
Ile energii i w jaki sposób możemy zaoszczędzić? Przyspieszona elektomobilność w transporcie miejskim. Po co nam magazyny energii? Droga do neutralności budynków.

Moderator:  Angelika Szufel | Counsel | Energy & Infrastructure | CMS LAW TAX  Poland

Paneliści:
Leszek Drogosz – Z-ca Dyrektora Biura Infrastruktury w UM st Warszawy,
Jan Kuźmiński prezes MZA,
Bartosz Dubiński – prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej,
Maja Czarzasty-Zybert  Radca Prawny Ze Pak Poland (TBC)
Krzysztof Kochanowski, Z-ca Prezesa PIME (Polska Izba Magazynowania Energii)

Pytania do panelistów  
14.15-16.00Spotkanie Warsztatowe
Narodowy Okrągły Stół dot. Termomodernizacji – przepisy, regulacje, technologie i finansowanie (Projekt MESTRI) – spotkanie warsztatowe

1. Praktyczne narzędzie oceny budynków – prezentacja innowacyjnego narzędzia w Projekcie MESTRI.
2. Krajowe czynniki środowiskowe do oceny budynków.
3. Wpływ dyrektywy budynkowej i możliwości wykorzystania narzędzia.
4. Zielone źródła finansowania – blaski i cienie.

Paneliści:
Szymon Firląg – Politechnika Warszawska
Bartosz Dubiński – Prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej,
Bartosz Witkowski – Kierownik Projektów w Mazowieckiej Agencji Energetycznej,
Przemysław Gorgol – Dyrektor w IPOPEMA Financial Advisory  
16.00 – 16.05                 Zakończenie konferencji