PROGRAM KONFERENCJI  INNOWACYJNA GMINA

Prowadzenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Green Warsaw Conferences

Miejsce Konferencji : Centrum Kreatywności Warszawa ul. Targowa 56

9.00– 9.30Rejestracja uczestników – formuła stacjonarna    
9.30Powitanie gości Elżbieta Wrzecionkowska, dyrektor cyklu konferencji Innowacyjna Gmina    
BLOK I               Adaptacja do zmian klimatu
9:30 –10.30Prezentacja: Błękitna i zielona infrastruktura. Przeciwdziałania  skutkom zmian klimatu na przykładach
Prelegent: Małgorzata Hajto, kierownik Zakładu Ocen Środowiskowych, Ochrony Przyrody i Krajobrazu IOŚ-PIB  

Prezentacja: Zazielenianie obszarów miejskich. Koszty i zyski
Prelegent:  Dr hab. Marzena Suchocka, mgr inż. Karolina Kais, SGGW Katedra Architektury Krajobrazu, Instytut Inżynierii Środowiska

Prezentacja: Czy nasze miasta są odporne na kryzysy wodne?  Water City Index 2023
Prelegent:  Krzysztof Kutek, Dyrektor Pionu Wody Arcadis  

Prezentacja: Lidzbark Warmiński. Pomysł na eko-miasto
Prelegent: Jacek Wiśniowski, burmistrz gminy Lidzbark Warmiński
10.30 –11.30Panel dyskusyjny: Największe wyzwania samorządów. Adaptacja do zmian klimatu i transformacja energetyczna. Jak się przygotować na zmiany? Zapobieganie klęskom i katastrofom, ograniczenie występowania zjawiska miejskiej wyspy ciepła (MWC) oraz zjawiska suszy, przeciwdziałanie utratom terenów cennych dla miejskiej różnorodności biologicznej. Finansowanie działań w ramach programów unijnych
i krajowych.

Moderator: Elżbieta Wrzecionkowska dyrektor konferencji  
Paneliści:  Magdalena Młochowska – dyrektorka koordynatorka ds. Zielonej Warszawy, Jacek Wiśniowski, burmistrz gminy Lidzbark Warmiński, Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Krystian Szczepański dyrektor  IOŚ Instytut Ochrony Środowiska,  Dr  hab. Marzena Suchocka, SGGW Katedra Architektury Krajobrazu Instytut Inżynierii Środowiska, Łukasz Sosnowski, menedżer ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Stoen Operator, Krzysztof Kutek, dyrektor Pionu Wody Arcadis          
11.30– 12.00Przerwa na kawę  
BLOK II:            Transformacja energetyczna    
12.00 – 13.30Prezentacja: Finansowania samorządowych inwestycji związanych z wdrażaniem planu REPowerEU
Prelegent: Izabela Zygmunt, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Prezentacja: Efektywność energetyczna – nowoczesne rozwiązania skrojone na miarę samorządów
Prelegent: Janusz Panasiuk, prezes spółki Veolia Północ i Veolia Szczytno 

Prezentacja
: Elastyczność elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej kluczem do innowacyjnego rozwoju miast na przykładzie sieci Stoen Operator
Prelegent: dyrektor Leszek Bitner Stoen Operator    

Prezentacja: Warszawa na rzecz efektywności energetycznej   
Prelegent: Leszek Drogosz z-ca dyrektora Biura Infrastruktury: UM st. Warszawy

Prezentacja: Finansowanie i realizacja innowacyjnych projektów w warszawskiej sieci dystrybucyjnej – szanse i bariery
Prelegent: Łukasz Sosnowski, menadżer ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Stoen Operator

13.30 – 14.30
Panel dyskusyjny: Jak zwiększyć udział energii odnawialnej w bilansie gmin? Koszty transformacji energetycznej w samorządach i  sposoby ich  finansowania, w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany legislacyjne? zarządzanie energią w samorządach

Moderator: Michał Gajewski redaktor naczelny Businessman.pl    
Paneliści: Prof.  dr hab. inż. Jan Popczyk – Politechnika Śląska TBC, Leszek Drogosz – z-ca dyrektora Biura Infrastruktury w UM st. Warszawy, Izabela Zygmunt ,Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,
dyrektor Leszek Bitner
 Stoen Operator, Janusz Panasiuk, prezes spółki Veolia Północ i Veolia Szczytno Bartosz Dubiński Prezes MAE          
  14.30                  Zakończenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, dyrektor Green Warsaw Conferences Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.