Zapraszamy do obejrzenia konferencji:

Unia Europejska chce osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku .Polskie miasta, mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej ,podejmują wyzwanie ale nie ma neutralności klimatycznej bez solidarności. Neutralność klimatyczna to wspólna sprawa.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, która w ostatnim czasie ogarnęła świat zahamowała  dyskusję na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Ale tylko na chwilę.
Pomimo niepewności związanych z wpływem COVID-19 na europejską gospodarkę Bruksela nie zmieniła wizji i nie rezygnowała z ambitnych celów. W kwietniu zostało w uzgodnione prawo klimatyczne i przyspieszenie redukcji emisji CO2 do 55 proc. już w 2030 roku , by osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 r. To bardzo ambitny cel.

Dlatego w tym roku postanowiliśmy poświęcić Konferencję INNOWACYJA GMINA 21, która odbyła się 12 października online właśnie neutralności klimatycznej .Co to oznacza dla samorządów ? Czy polskie miasta są w stanie osiągnąć neutralność klimatyczną w perspektywie 30 lat ?Jakie działania są niezbędne i przede wszystkim skąd wziąć pieniądze na sfinansowanie inwestycji ?

Konferencję otworzył w imieniu Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Marcin Podgórski Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami ,Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych.
Ze wszystkich elementów mających wpływ na emisję dwutlenku węgla w miastach postanowiliśmy skupić się na największych trucicielach infrastrukturze i transporcie. Budynki ciągle odpowiadają z emisję 60 procent CO2 w miastach ,transport to mniejszy truciciel ale 30 % to też sporo.
Polskie miasta ,mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej , nie zmieniają swojego podejścia do polityki klimatycznej stawiając sobie bardzo ambitne cele dotyczące redukcji emisji CO2.Warszawa podczas konferencji zaprezentowała swój plan redukcji gazów cieplarnianych. Pani Justyna Glusman Dyrektorka Koordynatorka d/s Zrównoważonego Rozwoju UM st. Warszawy przedstawiła plan redukcji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku oraz cel osiągnięcie neutralności w 2050 roku , o ile budżet Warszawy nie zostanie nadszarpnięty przez zwiększające się wydatki i zmniejszające się wpływy samorządów związane z planowanymi zmianami zaplanowanymi przez rząd. Miasto od dawna finansuje programy wymiany starych pieców skierowane do mieszkańców, zwiększa efektywność energetyczną budynków miejskich ,wspiera niskoemisyjny transport , zachęca do korzystania z niego i sadzi tysiące drzew .Nie da się jednak osiągnąć ,jak podkreślała Dyr Justyna Glusman ,neutralności klimatycznej bez współdziałania wszystkich tzn: władz ,firm , mieszkańców i przede wszystkim bez pomocy z UE.
Do Polski w ramach Funduszu Solidarności ma trafić 3.5 mnld euro dla tzw.rejonów węglowych .Poza tym Polska otrzyma w ramach Funduszu Odbudowy 66 mld w tym 14 mld euro właśnie na klimat co w swoim wystąpieniu podkreślała Pani Izabela Zygmunt reprezentująca Komisję Europejską w Polsce .Fundusze samorządy mogą pozyskiwać również z środków krajowych .NFOŚiGW przygotował program dopłat „Mój Elektryk” skierowany do sektora JST .Z programu „Czyste Powietrze” korzystają samorządy już od dawna. Dokładne kwoty znajdziecie Państwo w prezentacji Pana Rafała Kręcisza Dyrektora Departamentu Transportu Zeroemisyjnego w NFOŚiGW. (Prezentacja na stronie https://www.greenwarsawconferences.org.pl).
Cześć inwestycji zielonych w czasach kurczących się budżetów i ograniczonych dotacji można realizować w formule PPP i Esco o czym mówił Dariusz Sokulski z Firmy Simens podczas dyskusji.
Swój udział w osiągnięciu neutralności klimatycznej chcą mieć również firmy .Staramy się ograniczać ślad węglowy o dążymy do neutralności klimatycznej – mówił Tomasz Pochwat Dyr Projektów Pozasytemowych Veolia Energia Warszawa. Wiele firm stara się osiągnąć neutralność klimatyczną nie za 30 lat ale już teraz za 5-10 lat .Warto przy okazji neutralności klimatycznej nie zapominać o Gospodarce o Obiegu Zamkniętym ,która jest kluczem do neutralności -mówiła Magdalena Stretton Specjalista ds.Zrównoważonego Rozwoju Prezes Zarządu Millow Consoulting.
Budowanie planów niskoemisyjnych i długofalowych strategii dotyczących neutralności w miastach jak podkreślali eksperci wymaga przede wszystkim danych na temat stanu emisji i dostępu do nowych rozwiązań.
O sytuacji polskich miast mówił podczas konferencji Paweł Mzyk Dyr Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.Instytut Ochrony Środowiska oraz Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami tworzą bazę wiedzy ,która pomoże w budowaniu planów strategicznych miastom.KOBIZE tworzy specjalny podręcznik transformacji energetycznej dla samorządów.

Budowanie planów niskoemisyjnych i długofalowych strategii dotyczących neutralności w miastach jak podkreślali eksperci wymaga przede wszystkim danych na temat stanu emisji i dostępu do nowych rozwiązań .

O sytuacji polskich miast mówił podczas konferencji Paweł Mzyk Dyr Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.Instytut Ochrony Środowiska oraz Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami tworzą  bazę  wiedzy ,która pomoże w budowaniu planów strategicznych miastom. KOBIZE tworzy specjalny podręcznik transformacji energetycznej dla samorządów.
Druga część konferencji poświęcona została nie planom ,wyzwaniom i finansowaniu a konkretnym rozwiązaniom. O stefach niskoemisynych w miastach opowiadał Prof. Marek Brzeżański ,kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych na Politechnice Krakowskiej pomysłodawca takich stref w Krakowie .Prezes Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie Jan Kuźmiński pokazał rozwój transportu niskoemisyjnego w wielkiej aglomeracji. Co się sprawdziło na przestrzeni ostatnich lat w transporcie miejskim i jak ceny gazu mogą zahamować dalsze inwestycje. Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszył się projekt firm MCX Pro -City Scanner .Okazuje się ,że samochód autonomiczny sprawdzający parkowanie w Warszawie może nam rozwiązać wiele problemów nie tylko dotyczących opłat za parkowanie. Pracując 24 godziny 7 dni w tygodniu jest w stanie sprawdzać stan zanieczyszczenia, informować o groźnych wydarzeniach ,zbierać informacje o źle oświetlonych miejscach .Projekt jest rozwojowy jak podkreślał Robert Jursza Dyrektor MCX Pro.
Gościem konferencji Innowacyjna Gmina już drugi rok z rzędu był Profesor Jan Popczyk ekspert w dziedzinie energetyki .Profesor ,który był jednym z autorów transformacji polskiego sektora energetycznego 17 lat temu ,kiedy wchodziliśmy do UE dzisiaj podsumował sytuację w jakiej znaleźliśmy. Jeśli mamy sprostać zmianom musimy zacząć inaczej myśleć o energii – mówił.
Nie osiągniemy neutralności klimatycznej jeśli nie zmienimy sposobów produkcji i dystrybucji energii .Potrzebne są natychmiastowe zmiany regulacji .Eksperci biorący udział w dyskusji podkreślali ,że trzeba przede wszystkim oszczać energię ,bo to jest najtańszy sposób jej pozyskanie. Zwiększenie efektywności energetycznej ,to również jeden ze sposobów na poprawę bilansu .Tomasz Pochwat z Veolia Energia Warszawa zaprezentował system Hubegrade umożliwiający zarządzanie energią cieplną w budynkach .Wiele obiektów jest przewymiarowanych i można to przy pomocy sprawnego zarządzania szybko zmienić. Nowe technologie to umożliwiają .Bardzo istotną kwestią jest edukacja mieszkańców o czy mówiła w swoim wystąpieniu Pani Dyrektor Justyna Glusman i miasta to robią.
Samorządy, jak uważa Prof. Jan Popczyk to ,żeby mogły podejmować decyzje muszą mieć dostęp do danych. Każdy prezydent ,burmistrz czy wójt powinien mieć codziennie dane dotyczące sytuacji energetycznej na jego terenie.
Wyzwanie jest ogromne ale nie mamy innego wyjścia .Musimy zmieniać nasze miasta. Ale jak wszyscy zgodnie twierdzili :neutralność klimatyczna to wspólna sprawa. Nie ma neutralności bez solidarności .

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konferencji .

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę do całości oglądania konferencji. Do zobaczenia w przyszłym roku .

Elżbieta Wrzecionkowska
Dyrektor Konferencji
Innowacyjna Gmina