PROGRAM KONFERENCJI INNOWACYJNA GMINA 08.06.2017

Golden Tulip Warsaw Centre, ul. Towarowa 2, Warszawa

Prowadzenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Green Warsaw Conferences

8.30 – 9.05

Rejestracja uczestników i powitanie gości

BLOK I: ZRÓWNOWAŻONA GMINA

9.05-9.45

Prezentacja: Ranking miast na świecie rozwijających się w sposób sprzyjający ludziom i środowisku – Raport Arcadis Sustainable Cities Index i zrównoważony rozwój – ranking polskich miast  Prelegent: Dr inż. Monika Kotynia, Specjalista ds. Projektów Unijnych, Arcadis Sp. z o.o.

Prezentacja: Ekologiczna energia Bełchatowa Prelegent: Ireneusz Owczarek, Wiceprezydent Miasta Bełchatów

Prezentacja: Zrównoważony rozwój w zarządzaniu jednostkami samorządu Prelegent: Magdalena Stretton, Dyrektor Zarządzajacy, Millow Consulting

 

9.45-10.15

PANEL DYSKUSYJNY: CO TO ZNACZY ZRÓWNOWAŻONA GMINA?

Moderator:  Magdalena Stretton, Dyrektor Zarządzający, Millow Consulting

Paneliści:   Krzysztof Kutek, Kierownik Zespołu Wodnego Arcadis Sp. z o.o./ Ireneusz Owczarek, Wiceprezydent Miasta Bełchatów/ Renata Kaznowska, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy/ Dorota Miziołek, Dyrektor, KPMG / Dr Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska

10.15-10.30

Przerwa kawowa

BLOK II: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ELEKTROMOBILNOŚĆ W GMINIE

10.30-11.15

Prezentacja: Sposoby optymalizacji energii w gminie Prelegent: Maciej Kopański, Dyrektor ds. Rozwoju, ENGIE Polska
Prezentacja: Magazyny energii w klastrach energetycznych jako sposób na rozwój niskoemisyjnej gospodarki w gminie Prelegent: Dr Krzysztof Kochanowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Izby Magazynowania Energii PIME

Prezentacja: Działania na rzecz zrównoważonej mobilności w mieście stołecznym Warszawa Prelegent: Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych

11.15-11.45

PANEL DYSKUSYJNY: JAK OGRANICZYĆ ZUŻYCIE ENERGII W GMINIE?

Moderator: Krzysztof Kochanowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii PIME

Paneliści: Maciej Kopański, Dyrektor ds. Rzowoju, ENGIE Polska/ Marek Tobiacelli, Dyrektor Działu Efektywności Energetycznej, Siemens/ Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych/, Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii

 

11.45-12.00

Przerwa kawowa

BLOK III: GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

12.00-12.30

Prezentacja: Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Prelegent: Dr Marek Goleń, Szkoła Główna Handlowa

 

12.30-13.00

PANEL DYSKUSYJNY: JAKI MODEL GOSPODARKI ODPADAMI JEST EFEKTYWNY?

Moderator:  Elżbieta Wrzecionkowska

Paneliści:  Łukasz Sosnowski, Sekretarz Zespołu ds. gospodarki o obiegu zamkniętym, Ministerstwo Rozwoju/Dariusz Matlak, Prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami/ Dr Marek Goleń, Szkoła Główna Handlowa/ Bogdan Kopeć, Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Piła/  Bartosz Wieliński, Dyrektor Biura Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

13.00-13.15

Przerwa kawowa

 

BLOK IV: PROJEKTY PPP SZANSĄ NA INWESTYCJE W GMINACH

13.15-13.45

Prezentacja: Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Nowe możliwości i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych Prelegent: Robert Kałuża, Radca Ministra, Ministerstwo Rozwoju
Prezentacja: Sąd Rejonowy w Nowym Sączu jako przykład dobrych praktyk PPP Prelegent: Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu Warbud SA

Prezentacja: Hybrydowe projekty PPP w okresie programowania UE 2014-2020 Prelegent: Dr Rafał Cieślak, radca prawny, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz sp.j.

 

13.45-14.15

PANEL DYSKUSYJNY:MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA PROJEKTÓW PPP? JAKIEGO WSPARCIA POTRZEBUJĄ PROJEKTY PPP W POLSCE?

Moderator: Bartosz Mysiorski, Ekspert Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Paneliści: Robert Kałuża, Radca Ministra, Ministerstwo Rozwoju/ Alina Wołoszyn, Partner, KPMG/ Tomasz Korczyński, Consuel, Co-Head of the PPP Practice, Dentons/ Tomasz Kostyra, Zastępca Wójta Gminy Wiązowna/ Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu Warbud SA/ Dr Rafał Cieślak, radca prawny, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz sp.j.

Losowanie upominków wśród uczestników konferencji (loteria identyfikatorów)

Zakończenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Green Warsaw Conferences

 

14.30-15.00

Obiad w restauracji Golden Tulip

15.00-17.00

WARSZTATY:

Jak przeprowadzić projekt PPP w gminie?

Tematy i prowadzenie:
Hybrydowa formuła PPP – Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
Współpraca z partnerem publicznym – Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu Warbud SA
Praktyczne aspekty projektów PPP. Od strony wykonawcy – Maciej Kopański, ENGIE Polska

 

PRELEGENCI

  ROBERT KAŁUŻA

Radca ministra w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju. Od kilkunastu lat związany z administracją rządową w obszarze  finansowania dużych inwestycji infrastrukturalnych ze środków UE oraz w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Ekspert z ramienia Ministerstwa w kilku postępowaniach na wybór partnera prywatnego. W latach 2012-2016 zarządzał departamentem odpowiedzialnym za ppp w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.  Autor wielu publikacji z zakresu ppp, w szczególności dotyczących projektów hybrydowych.

 

MIROSŁAW JÓZEFCZUK

Członek zarządu Warbud SA, odpowiedzialny za obszar finansów, administracji, rozwój i realizację projektów PPP oraz strukturyzację finansowania. Absolwent Instytutu Technologii w Bourges we Francji – Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz Wydziału Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. W 2006 obronił doktorat z dziedziny nauk ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z Warbudem związany od 2006 r. Prywatnie pasjonat wspinaczki wysokogórskiej, narciarstwa i pływania. Interesuje się historią, ekonomią gospodarczą i polityką.

 

MAREK TOBIACELLI

Dyrektor Działu Efektywności Energetycznej, Siemens Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Już od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną systemów produkcji, dystrybucji, transformacji i zużycia energii w budynkach. Kompetencje swoje rozbudowywał w ramach kolejnych obszarów obowiązków jako projektant, handlowiec oraz menedżer. Od 2004 roku związany z firmą Siemens. Jako dyrektor Działu Efektywności Energetycznej początkowo wprowadzał rozwiązania typu ESCO i energy performance contracting, by następnie zaangażować się również w realizację projektów efektywności energetycznej w oparciu o formułę partnerstwa publiczno – prywatnego oraz rozwój i wdrożenie koncepcji zdalnego monitorowania i zarządzania energią. Do tej pory brał udział w kilkunastu postępowaniach tego typu zakończonych sukcesem.

BARTOSZ WIELIŃSKI

Od początku 2015 roku pracuje jako Dyrektor Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w Poznaniu, a we wrześniu 2016 r. został również jego Członkiem Zarządu. Równocześnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej VII kadencji na lata 2014/2018 w Środzie Wielkopolskiej, Członka Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia i Członka Komisji Infrastruktury. W latach poprzednich pełnił funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom-Wola w Poznaniu, eksperta Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów działającego w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Był przedstawicielem Wojewody Wielkopolskiego w Radzie Społecznej SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej oraz w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2011 roku pracował dla sztabu Platformy Obywatelskiej RP jako koordynator kampanii „Polska w budowie” w Województwie Wielkopolskim. Z ramienia Instytutu Obywatelskiego organizował debaty i spotkania doradcze dla samorządów w Wielkopolsce, doradzał prezydentom i burmistrzom przy wprowadzaniu budżetu obywatelskiego w miastach i gminach Wielkopolski.

MAGDALENA STRETTON

Dyrektor zarządzający firmy Millow Consulting, specjalizującej się w doradztwie w zakresie zrównoważonego rozwoju i środowiska. W swojej karierze pełniła funkcje dyrektorskie w takich firmach jak Gleeds Polska, Arcadis i WSP. Magdalena ukończyła studia na kierunku nauk przyrodniczych na Uniwersytecie Londyńskim (University College London) oraz studia podyplomowe MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i London Business School. W 2009 r. otrzymała licencję Asesora BREEAM International, posiada również tytuł BREEAM Accredited Professional. Magdalena opublikowała szereg artykułów na temat zrównoważonych miast i budownictwa, była także prelegentem w licznych konferencjach poświęconych tej tematyce. Jej pasja i poświęcenie tematyce zrównoważonego rozwoju przejawia się także aktywnym udziałem w takich organizacjach i inicjatywach jak: Sustainability Professionals, Energy Efficient Buildings (EEB Lab) oraz WIREP (Women in Real Estate Poland). W 2013 roku za swoje osiągnięcia została wyróżniona przez President’s Club otrzymując prestiżowy tytuł Liderki w Sektorze Zrównoważonego Budownictwa.

ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA

Dziennikarska i publicystka od lat związana z „The Warsaw Voice”. Autorka raportów dla Harvard Business Review i wielu publikacji dotyczących ergonomii, ekologii i organizacji pracy. Redaktor naczelna „Sfery Pracy”, „Office Voice” i „Office World”. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej najnowszych ekologicznych rozwiązań dotyczących organizacji biura przyjaznych dla ludzi i środowiska na łamach pracy branżowej i biznesowej.

 

TOMASZ KORCZYŃSKI

Counsel, adwokat, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Jest także członkiem zespołu prawa energetycznego i zasobów naturalnych. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków PPP w Polsce. Skutecznie doradzał przy realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej. Tomasz jest doradcą prawnym w Fundacji Centrum PPP. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z nowelizacją ustawy o PPP. Jest prelegentem w Polsce i za granicą na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP, jak również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, gdzie od czterech lat prowadzi zajęcia z tej dziedziny. Tomasz Korczyński druga kadencję sprawuje funkcję Członka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (do 2013 roku pełnił funkcję Zastępcy Członka).

 

BARTOSZ MYSIORSKI

Wiceprezes Zarządu Centrum PPP, Dyrektor Zarządzający. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył również podyplomowe studia z Zarządzania Projektami PPP. Pracuje w Centrum PPP od początku powołania jednostki w 2008 r. Autor/współautor wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach, debatach i warsztatach poświęconych PPP (Indie, Kazachstan, Turcja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Włochy, Szwajcaria). Zajmuje się również prowadzeniem tego typu wydarzeń (Polska, Holandia, Austria). Prowadzi szkolenia z zakresu PPP w Polsce i za granicą (Azerbejdżan, Kazachstan, Mołdawia). Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Bierze udział w pracach grup roboczych ds. PPP których zadaniem jest opracowywanie ramowych zasad postępowania (dobrych praktyk PPP) przy realizacji przedsięwzięć PPP w poszczególnych sektorach gospodarki (mieszkalnictwo, ochrona zdrowia, transport, odpady). Organizator Sektorowych Warsztatów PPP przeznaczonych dla przedstawicieli władz publicznych. Koordynował prace nad projektem Leonardo Da Vinci Project “Transeuropean Promotion of PPP”, którego celem było przyspieszenie wymiany doświadczeń, umiejętności i wykorzystywanych procedur PPP pomiędzy zainteresowanymi jednostkami na terenie Unii Europejskiej, a także prace nad projektem Erasmus+ „PPP: Meetings Analysis Results”, w którym wypracowywane były dobre praktyki PPP w dziedzinie klastrowania projektów PPP. Jest odpowiedzialny za współpracę z zagranicznymi jednostkami zajmującymi sie tematyką PPP. Reprezentuje Centrum PPP na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w zespole specjalistów ds. PPP (UNECE Team of PPP Specialists). Od 2013, Wiceprezes Zarządu Fundacji Centrum PPP. Od 2014, członek Zespołu ds. Strategii IPFA w Polsce.

JAN KUŹMIŃSKI

Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz
Przewodniczący Komisji Autobusowej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Ma 58 lat, karierę zawodową zaczynał jako nauczyciel przedmiotów
technicznych, od ponad 30 lat związany jest ze stołeczną komunikacją miejską, doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno jako mistrz, kierownik działu, kierownik oddziałów, kierownik wydziału logistyki oraz Członek Zarządu ds. Operacyjnych. Od 31 maja 2011 r. jest Prezesem Zarządu Spółki. Wykształcenie wyższe: jest magistrem inżynierem mechanikiem, ponadto absolwentem studiów podyplomowych na kierunkach zarządzania oraz logistyki zarządzania. Jego hobby to myślistwo, numizmatyka i żeglarstwo.

 

MACIEJ KOPAŃSKI

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał a biurze projektowym AiB oraz w Skanska Teknik. Doświadczenie w zakresie budownictwa przemysłowego zdobywał w grupie Hammon, kierując miedzy innymi kontraktami związanymi z modernizacją elektrowni Turów. Następnie kierował działem handlowym w Rheinhold&Mahla MainServ. Od 2007 związany z grupą ENGIE. Pełni funkcję prezesa zarządu ENGIE Technika Instalacyjna, oraz odpowiada za rozwój usług całej grupy ENGIE w Polsce

 

DR RAFAŁ CIEŚLAK

Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Ekspert w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy unijnych i finansów jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał podmiotom publicznym przy kilkunastu projektach PPP zakończonych sukcesem, w tym przy pierwszych projektach hybrydowych PPP w perspektywie finansowej 2014-2020. Jest również adiunktem w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

 

RENATA MARTA KAZNOWSKA

20 września 2016 została powołana na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku administracja, podyplomowego Studium Unii Europejskiej przy Szkole Głównej Handlowej, podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, współautorka projektu ustawy o Ustroju Miasta Stołecznego Warszawy dla Agencji Rozwoju Komunalnego.W administracji samorządowej miasta stołecznego Warszawy pracuje od 1994 roku. Od 2003 do 2015 pełnia stanowisko dyrektora jednostki budżetowej Miasta- Zarządu Terenów Publicznych, odpowiedzialnego za zarządzanie przestrzenią publiczną ścisłego centrum Warszawy tj. dzielnicy Śródmieście, na którą składa się ponad 300 ha parków, placów, skwerów, dróg oraz obszar wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Odpowiedzialna za szereg inwestycji miejskich w tym modernizacji dróg i oświetlenia, rewitalizacji parków i skwerów, budowy pomników i miejsc pamięci narodowej. Laureatka kilku nagród i wyróżnień w ogólnopolskim konkursie na najlepiej oświetloną gminą w Polsce. Za wykonanie iluminacji murów obronnych Starego Miasta w Warszawie wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO otrzymała od kapituły UNESCO prestiżową międzynarodową nagrodę Jean Poul – L.Alliera.  Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Srebrnym Medalem „Zasłużonemu dla Wojsk Inżynieryjnych” Wojska Polskiego oraz Honorową Złotą Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za pracę społeczną i zasługi dla Warszawy. W latach 2015 – 2016 Prezes Zarządu Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. Jako Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu drogownictwa i komunikacji nadzorując prace Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego (Metro, MZA,SKM), Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg, Zarządu Oczyszczania Miasta. Odpowiada za koordynowanie inwestycji i remontów w pasie drogowym m.st. Warszawy oraz infrastrukturę. Do zadań Zastępcy Prezydenta należy również nadzór nad Biurem Sportu i Rekreacją w skład którego wchodzi m. inn WCS Aktywna Warszawa, Park Kultury w Powsinie oraz 26 Ośrodków Sportu i Rekreacji.

 

BOGDAN KOPEĆ

Bogdan Kopeć ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych i podyplomowe studium prawa na UMK w Toruniu. Sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi Gminy Piła. Brał udział w organizacji Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadów Komunalnych. Współtworzył model funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Związku. Propagator OZE. Specjalizuje się w zagadnieniach finansowych.

TOMASZ KOSTYRA

43 lata, absolwent studiów magisterskich oraz studium integracji europejskiej na SGGW, a także studiów podyplomowych w zakresie prawno – samorządowym w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Przez wiele lat był doradcą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie PROW, a od 2011 roku sprawuje funkcję zastępcy wójta gminy Wiązowna.

 

DR INŻ. MONIKA KOTYNIA

Lider działu Woda w Przemyśle w Arcadis Polska. Od ponad 12 lat zajmuje się różnorodnymi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, inżynierią chemiczną i zarządzaniem dla klientów ze sfery nauki, administracji publicznej i biznesu. Wykonuje analizy finansowe, studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych. Ekspert oceniający projekty dla Komisji Europejskiej i instytucji polskich. Specjalista w zakresie środków unijnych. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i programami – certyfikat PRINCE2 Foundation oraz kontroli – certyfikat Audytor wewnętrzny II stopnia. Posiada doświadczenie w zakresie gospodarki wodnej, analizy ryzyka, adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego gospodarowania energią i oceny jakości życia w miastach.

 

KRZYSZTOF KUTEK

Kierownik zespołu wodnego w Arcadis, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Od 10 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, szczególnie problematyką zagrożenia i ryzyka powodziowego. W ostatnich latach uczestniczy w projektach dotyczących adaptacji do zmian klimatu infrastruktury krytycznej i miejskiej. Współautor metodyk do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu i metodyki dla Rankingu Polskich Miast – Zrównoważony Rozwój, realizowanego przez Arcadis Sp. z o.o.

 

DR MAREK GOLEŃ

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH, specjalista w zakresie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi zwanej „rewolucją śmieciową”. Opiniował dla Biura Analiz Sejmowych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Doradca samorządowy i trener kadr administracji gminnej w zakresie wdrażania reformy. Współpracownik Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Kierował od strony merytorycznej pakietem szkoleń finansowanych przez NFOŚiGW dla ponad 600 gmin pt. Gminna gospodarka odpadami komunalnymi – aktywna edukacja zawodowa wykorzystująca nowoczesne narzędzia edukacyjne wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną skierowaną do pracowników JST. Autor nowatorskiego modelu zarządzania odpadami komunalnymi. Jako ekspert SGH jest autorem licznych publikacji naukowych oraz wystąpień medialnych (w tym dotyczących tematyki gospodarowania odpadami komunalnymi). Członek Rady Programowej Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

ALINA WOŁOSZYN

Partner, Szef Zespołu Finansowania i Infrastruktury w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, KPMG w Polsce. Alina Wołoszyn dołączyła do KPMG w 2008 roku, gdzie zarządza zespołem specjalistów zajmujących się doradztwem, między innymi w zakresie przygotowania inwestycji infrastrukturalnych oraz organizacji finansowania dla przedsiębiorstw w tym dla projektów realizowanych w formule PPP w Polsce oraz w regionie Europy Środkowej-Wschodniej. Zespół specjalizuje się również w opracowywaniu studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych, w tym między innymi dla celów pozyskania środków unijnych. Alina Wołoszyn poprzednio pełniła funkcję Dyrektora Wykonawczego Departamentu Finansowania Przedsiębiorstw w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Citigroup), gdzie zarządzała zespołem specjalistów w dziedzinie strukturyzacji i organizacji finansowania dla przedsiębiorstw na polskim oraz międzynarodowym rynku. Alina Wołoszyn pracowała w Banku Handlowym S.A. od 1996 roku, tworząc i rozwijając Departament Corporate Finance w Polsce. Ma 20-letnie doświadczenie na polskim i europejskim rynku w zakresie doradztwa finansowego, strukturyzacji i organizacji finansowania w formie kredytów konsorcjalnych (Corporate Lending oraz Project Finance), obligacji (w tym korporacyjnych, projektowych, przychodowych, partycypacyjnych czy High Yield) oraz z udziałem agencji ubezpieczania kredytów eksportowych. Bogate doświadczenie między innymi w sektorze energetycznym, górniczym, chemicznym, telekomunikacyjnym i publicznym zdobyła przy wielu transakcjach zrealizowanych dla polskich klientów.

 

DOROTA MIZIOŁEK

Dyrektor, Zespół Finansowania i Infrastruktury w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, KPMG w Polsce. Dorota Miziołek po ponad 12 latach pracy w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej dołączyła do zespołu KPMG w 2008 roku, gdzie zajmuje się doradztwem strategicznym, strukturyzacją i organizacją finansowania, partnerstwem publiczno-prywatnym, restrukturyzacją i pomocą publiczną. Wcześniej pracowała w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Citigroup), gdzie pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansowania Przedsiębiorstw, odpowiadała za relacje z klientem w Departamencie Bankowości Korporacyjnej oraz zajmowała się rozwojem instrumentów finansowania handlu. W Erste Bank odpowiadała również za organizację finansowania dla przedsiębiorstw, projektów inwestycyjnych i banków w Polsce. Ma ponad 18-letnie doświadczenie na polskim i europejskim rynku finansowym. Przygotowywała szereg finansowań zarówno korporacyjnych, jak i w formule project finance wykorzystując różne instrumenty m.in. kredyt, obligacje korporacyjne, projektowe, przychodowe, partycypacyjne czy high yield. Przy wielu transakcjach współpracowała z międzynarodowymi instytucjami multilateralnymi takimi jak EIB, EBRD, NIB, a także agencjami wspierania eksportu (m.in. KUKE, Hermes, Coface, Finnvera). W 2007 roku transakcja, przy której pracowała otrzymała nagrodę Euromoney ,,The Best Project Finance Deal of the 2006 Year’’. Szeroką wiedzę i bogate doświadczenie w sektorze energetycznym, górniczym, infrastruktury transportowej i publicznym zdobyła przy wielu transakcjach zrealizowanych dla polskich klientów.

 

DARIUSZ MATLAK

Prezes zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami (PIGO), największej branżowej organizacji samorządu gospodarczego zrzeszającej głównie przedsiębiorców prywatnych w tym wiodące na rynku firmy zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem  odpadów organizacje odzysku, producentów pojazdu i sprzętu oraz dostawców technologii  dla gospodarki odpadami. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Nauk Społecznych. Autor i współautor licznych publikacji w poradnikach i periodykach branżowych związanych z gospodarką odpadami. Prelegent szkoleń, seminariów i branżowych konferencji. Uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, autor licznych opinii nt. projektów przepisów związanych z przepisami odpadowymi.

 

IRENEUSZ OWCZAREK

Urodził się 8 kwietnia 1962 r. w Radomsku. Magister Zarządzania, absolwent Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie.  W swojej karierze zawodowej pełnił między innymi funkcje: zastępcy Prezydenta Miasta Radomska oraz zastępcy dyrektora  do spraw technicznych w Szpitalu w Radomsku. Obecnie Wiceprezydent Miasta Bełchatowa do spraw inwestycyjnych.

 

DR KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI

Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego jest doktorem nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej oraz absolwentem studiów podyplomowych: International MBA Program – Centrum Kształcenia Menadżerów Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzanie w Administracji Publicznej – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Ocena i wycena zasobów przyrodniczych – SGGW i SGH. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w  instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Jest członkiem Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich.