Prowadzenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Green Warsaw Conferences

Rejestracja uczestników on-line

 Rejestracja uczestników uczestników online  8.30  
9.00-9.15Powitanie gości: Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor Konferencji  

BLOK I            Działania na rzecz neutralności  klimatycznej w miastach

9:15

10.15
Otwarcie konferencji i słowo wstępne Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Prezentacja: Polityka klimatyczna Warszawy. Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w Warszawie najpóźniej w 2050 roku.
Prelegent: dr Justyna Glusman, Dyrektor Koordynatorka d/s Zrównoważonego Rozwoju, UM. st Warszawy
 
Prezentacja:  Innowacyjny projekt zasilania w energię „Domu poza Domem” Fundacji Ronalda McDonalda zrealizowany przez spółki Grupy Veolia.
Prelegent: Tomasz Pochwat,  Kierownik Działu Projektów Pozasystemowych Veolia Energia Warszawa

Prezentacja: Co może pomóc miastom w osiągnięciu celów emisyjnych ?
Prelegent: Paweł Mzyk, Z-ca Dyrektora IOŚ-PIB, Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami
10.15 –
11.00
Panel dyskusyjny: Problemy polskich miast na drodze do ograniczenia emisji CO2.Czy  osiągnięcie neutralności klimatycznej jest możliwe ? Jakiego wsparcia potrzebują samorządy i dostawcy nowych technologii? Moderator: Elżbieta Wrzecionkowska Dyrektor Green Warsaw Conferences

Paneliści:
Paweł Mzyk, Z-ca Dyrektora IOŚ-PIB, Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, dr Justyna Glusman – Dyrektor Koordynatorka d/s Zrównoważonego Rozwoju UM. st Warszawy, Tomasz Pochwat, Kierownik Działu Projektów Pozasystemowych Veolia Energia Warszawa, Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Magdalena Stretton Dyrektor Zarządzający Millow Consulting, Izabela Zygmunt, Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce
 Pytania do panelistów

BLOK II……….Inteligentna energetyka i elektromobilność  szansą dla miast

11.00

12.15
Prezentacja: Miejski transport samochodowy a neutralność klimatyczna.
Prelegent: Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański, Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej.

Prezentacja:  OZE i ciepło dla miast. Rozwiązania i trendy.
Prelegent: Tomasz Pochwat, Kierownik Działu Projektów Pozasystemowych Veolia Energia Warszawa

Prezentacja: Działania w Warszawie na rzecz elektromobilności i ograniczenia CO2.
Prelegent: Jan Kużmiński Prezes Zarządu MZA

Prezentacja : Praktyczne wykorzystanie  nowych  rozwiązań  dotyczących parkowania. Projekt  City Scanner 

Prelegent : Robert Jursza  Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu MCX Pro oraz Członek Zarządu DCX Innovations

Prezentaja: E-mobilność dla JST w ofercie NFOŚiGW
Prelegent: Dyr Rafał Kręcisz, Departament Transportu Niskoemisyjnego, NFOŚiGW      
12.15

13.30                    
Panel dyskusyjny: inteligentna energetyka szansą dla gmin w osiągnięciu neutralności klimatycznej.

Moderator: Krzysztof Kochanowski , Wiceprezes Zarządu Dyrektor  Generalny   PIME (Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności), Prezes Zarządu Hydrogen Poland

Paneliści:
Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – Politechnika Śląska, Leszek Drogosz – Z-ca Dyrektora Biura Infrastruktury w UM st Warszawy, Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański, Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej, Robert Jursza Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu MCX Pro oraz Członek Zarządu DCX Innovations, Jan Kuźmiński – Prezes Zarządu MZA, Tomasz Pochwat – Kierownik Działu Projektów Pozasystemowych Veolia Energia Warszawa, Rafał Kręcisz, Dyr Departamentu Transportu Niskoemisyjnego, NFOŚiGW, Dariusz Sokulski Dyr Head of Energy& Performace Services Siemens sp.z.o.o,    
  13:30-13.45                  Pytania i Zakończenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor, Green Warsaw Conferences

PRELEGENCI

Marcin Podgórski

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, pedagogiki a także zarządzania energią oraz kontroli i audytu w JST. Od kilkunastu lat związany z administracją. Bogate doświadczenie w zarządzaniu w instytucjach rządowych i samorządowych zdobywane na stanowiskach kierowniczych między innymi jako Dyrektor Mazowieckiego Oddziału największej Agencji Płatniczej w Europie. Przez wiele lat zaangażowany w procesy współfinansowania projektów głównie inwestycyjnych w obszarach gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, lokalnej infrastruktury społecznej, inwestycji w rolnictwie. Odpowiedzialny za tworzenie projektów prawa miejscowego w obszarze ochrony środowiska. Członek wielu zespołów i grup eksperckich przy administracji samorządowej i rządowej. Obecnie Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA

Dziennikarska i publicystka od lat związana z „The Warsaw Voice”. Autorka raportów dla Harvard Business Review i wielu publikacji dotyczących ergonomii, ekologii i organizacji pracy. Redaktor naczelna „Sfery Pracy”, „Office Voice” i „Office World”. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej najnowszych ekologicznych rozwiązań dotyczących organizacji biura przyjaznych dla ludzi i środowiska na łamach pracy branżowej i biznesowej.


JAN KUŹMIŃSKI

Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz Przewodniczący Komisji Autobusowej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Ma 58 lat, karierę zawodową zaczynał jako nauczyciel przedmiotów technicznych, od ponad 30 lat związany jest ze stołeczną komunikacją miejską, doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno jako mistrz, kierownik działu, kierownik oddziałów, kierownik wydziału logistyki oraz Członek Zarządu ds. Operacyjnych. Od 31 maja 2011 r. jest Prezesem Zarządu Spółki. Wykształcenie wyższe: jest magistrem inżynierem mechanikiem, ponadto absolwentem studiów podyplomowych na kierunkach zarządzania oraz logistyki zarządzania. Jego hobby to myślistwo, numizmatyka i żeglarstwo.


DR JUSTYNA GLUSMAN

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Economics and Political Science, gdzie obroniła doktorat w dziedzinie polityki gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz w sektorze prywatnym. Od 15 lat zajmuje się rozwojem regionalnym, programowaniem funduszy unijnych i realizacją inwestycji z udziałem finansowania unijnego. Obecnie pełni funkcję dyrektora koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w urzędzie m.st. Warszawy. Odpowiada za program wymiany kotłów na paliwa stałe, zarządzanie terenami zieleni oraz politykę klimatyczną.


Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu Hydrogen Poland

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności -PIME Ekspert w branży energetycznej z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Doświadczenie zdobywał w energetycznych spółkach dystrybucyjnych i przesyłowych oraz w firmach consultingowych. Wieloletni publicysta z zakresu rynku energii w mediach gospodarczych. Konsultant w zakresie rozwiązań systemowych w elektroenergetyce współpracujący z instytucjami rządowymi i Parlamentem. Pierwszy prezes i współzałożyciel jedynej w Polsce organizacji zrzeszającej firmy z obszaru technologii magazynowania energii (elektrycznej, cieplnej oraz wodoru i chłodu) i elektromobilności (infrastruktura ładowania pojazdów, technologie bateryjne i wodorowe) oraz gospodarki energetycznej w klastrach energii (lokalne obszary bilansowania, niezależne systemy energetyczne). Obecnie zarządza organizacją PIME oraz prowadzi specjalistyczne szkolenia z obszaru rynku magazynowania energii i gospodarki wodorowej. Koordynator projektów: Rynek magazynowania energii elektrycznej w Polsce oraz Programu „Gospodarka wodorowa w energetyce i transporcie – mapa drogowa dla Polski”. Prezes i współzałożyciel organizacji Hydrogen Poland, zrzeszającej firmy i instytucje z obszaru gospodarki wodorowej.


Paweł Mzyk

Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).
Wcześniej również zastępca kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz zastępca kierownika Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE). Od 2016 roku Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Wcześniej również zastępca kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz zastępca kierownika Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE). Od 2016 roku Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Główny obszar działalności to system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Wieloletni członek kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Członek Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych powołanej przez Prezydenta RP, a także Rady Konsultacyjnej do spraw GIS przy Ministrze Klimatu i Środowiska.


Robert Jursza

Absolwent MBA na Uniwersytecie Warwick w Wielkiej Brytanii oraz wydziału elektroniki Politechniki Warszawskiej. Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Doradca technologiczny, entuzjasta transformacji cyfrowej, dysponujący świetną znajomością specyfiki sektora publicznego. Doświadczenie zdobywał realizując projekty w spółkach IBM i SAP. Obecnie Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w Grupie MCX – dostawcy wysokiej klasy rozwiązań dla rynku Smart City, w tym multisensora i agregatora danych miejskich – City Scanner.


Dariusz Sokulski – Dyrektor działu Energy & Performance Services w Smart Infrastructure, Siemens Polska. Absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży rozwiązań technologii budynkowych i infrastrukturalnych dla obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.
Od kilu lat z pasją i zaangażowaniem realizuje projekty skoncentrowane na zwiększeniu efektywności energetycznej i wydajności infrastruktury, zmniejszające jednocześnie ślad węglowy oraz wpisujące się w tworzenie biznesu odpowiedzialnego społecznie. Obecnie jego celem jest rozwój Energy & Performance Services, w zakresie rozwiązań z obszaru GRID EDGE, rozproszonych lokalnych systemów energetycznych oraz zwiększania efektywności energetycznej infrastruktury.


Rafał Kręcisz

Ekonomista, absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Świętokrzyskiej
w Kielcach (lata 2000-2005). Ukończył także Podyplomowe Studia „Nowoczesna Energetyka Odnawialna” na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowe Studium SGH w Warszawie „Zarządzanie środkami UE dla przedsiębiorców”. Od 2009 roku Pracownik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poprzednio specjalista ds. projektów dofinansowywanych ze środków UE w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwie Edukacji Narodowej. 
W latach 2009 – 2017 odpowiedziany za projekty związane z gospodarką niskoemisyjną oraz efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwach. Koordynator projektów IV osi priorytetowej POIiŚ 2007-2013, programu priorytetowego. „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach” oraz Działania 1.2 POIiŚ 2014 -2020 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”. Od roku 2018 odpowiedzialny za budowę programów wsparcia w NFOŚiGW w zakresie transportu zeroemisyjnego oraz infrastruktury ładowania i tankowania wodoru. Departament Transportu Zeroemisyjnego którym kieruje wdraża m. in. programy priorytetowe:. „Mój elektryk”, „Zielony transport publiczny” oraz „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”.


Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

Pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Studia na specjalności „samochody i ciągniki” ukończył na Politechnice Krakowskiej w 1977 r. Na tej uczelni obronił w 1986 r. doktorat, a w roku 2007 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, a obecnie kieruje Katedrą Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej. Odbył liczne staże naukowo-badawcze w ośrodkach zagranicznych m.in.: w Technische Universität Dresden, a w latach 1987–89 przebywał na stypendium, a następnie na rocznym stażu w Ruhr Universität Bochum w Niemczech.
Krąg jego zainteresowań naukowo-badawczych wyznaczają trzy grupy problemów. Pierwsza dotyczy wykorzystania wodoru oraz odpadowych gazów przemysłowych i biologicznych do celów energetycznych. Druga grupa badań, które prowadzi, obejmuje poszukiwanie rozwiązań i systemów zmniejszających emisję toksycznych składników spalin. Trzeci obszar wyznaczają badania nad nowymi systemami napędu pojazdów, m.in. badania eksploatacyjne pojazdów hybrydowych oraz pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. Prof. Marek Brzeżański jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych oraz zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej. W marcu 2019 r. został powołany do Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza w Mieście Krakowie, działającej przy prezydencie Krakowa i pełni funkcję wiceprzewodniczącego.


Magdalena Stretton

Magdalena Stretton jest właścicielem firmy Millow Consulting, specjalizującej się w doradztwie środowiskowym, technicznym i zrównoważonego rozwoju. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w konsultingu, w tym kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych korporacjach. W swojej działalności opublikowała szereg artykułów na temat zrównoważonych miast i budownictwa, była także prelegentem w licznych konferencjach poświęconych tej tematyce oraz przeprowadziła liczne szkolenia dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju. Za swoje osiągnięcia została uhonorowana prestiżową nagrodą Presidents’ Club dla Liderek Zrównoważonego Budownictwa. Magdalena Stretton ukończyła studia na kierunku nauk przyrodniczych na Uniwersytecie w Londynie (University College London – BSc Hons) oraz studia podyplomowe MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i London Business School. W 2009 r. otrzymała licencję Asesora BREEAM International. Posiada również uprawnienia BREEAM AP oraz Audytora Wewnętrznego ISO 14001-2015. Millow Consulting jest członkiem GRI Community – globalnej sieci organizacji wspólnie rozwijających raportowanie zrównoważonego rozwoju według Standardów GRI.


Izabela Zygmunt

Izabela Zygmunt jest doradczynią ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie, gdzie zajmuje się także tematyką unijnej polityki klimatycznej oraz Europejskiego Zielonego Ładu.