Neutralność Klimatyczna Przyspiesza

21 maja 2024 roku odbyła się kolejna konferencja w cyklu Green Warsaw Conferences zatytułowana „Neutralność Klimatyczna”.
To już trzecia edycja konferencji poświęcona planom samorządów osiągnięcia neutralności klimatycznej.

W zeszłym roku zastanawialiśmy się czy i w jakiej perspektywie możliwe jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w miastach? Plany nie tylko Unii Europejskiej, ale i samorządów pokazują, że chcielibyśmy przyspieszyć działania, choćby wybranych sektorach. W tym roku konferencja odbyła się w budynku Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie partnera konferencji. Pan Dyrektor Bartłomiej Balcerzyk dyrektor Przedstawicielstwa otwierając konferencję podkreślał, że wokół tematu neutralności
i dyrektyw UE narosło wiele obaw i przekłamań, dlatego tak ważne jest ,żebyśmy mówili dyrektywach ale również o programach wsparcia. Pani Izabela Zygmunt doradczyni ds. ekonomicznych
w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce zaprezentowała Społeczny Fundusz Klimatyczny UE.
Na ten fundusz zostanie przeznaczone 11,4 mld euro.

I te pieniądze są już dostępne. Większość ekspertów zwracała uwagę na brak przygotowanych projektów. Marta Babicz Dyrektor Departamentu Środków Zagranicznych pokazała plany NFOŚiGW. Większość środków pójdzie do JST. Czekamy na projekty i będziemy je realizować. Rusza program finansowania doradców energetyczno-klimatycznych dla gmin. Wiele gmin potrzebuje takiego wsparcia. Nowe technologie związane z rozwojem rynku pozyskiwania energii z ziemi, wiatru, wodoru czy biomasy wymagają specjalistycznej wiedzy przy przygotowywaniu projektów, dlatego potrzebni są doradcy.
Za pieniądze z programu będzie można sfinansować ich pracę. Gminy choć nie są zobowiązane żadną ustawą, tworzą naprawdę bardzo ambitne plany osiągniecia neutralności. Jacek Kisiel Z-ca dyrektora Biura ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej UM st. Warszawy mówił o planach wielkiej Warszawy i jej problemach. Warszawa chce osiągnąć neutralność wcześniej na razie w dwóch wybranych dzielnicach. Rusza Miejski Kontrakt Klimatyczny przy współpracy z firmami. Mamy cel wyznaczony i datę. Czy uda nam się osiągnąć neutralność w Europie 2050 zobaczymy? Nie bójmy się neutralności. Jest ona możliwa do osiągnięcia. Ważne jest byśmy cele klimatyczne osiągali w sposób zrównoważony środowiskowo i społecznie.

Warto pamiętać o tym, że wdrożenie nowej technologii pozyskiwania energii niesie za sobą duże koszty, również dla środowiska. Dlatego nie powinniśmy zapominać o gospodarkę cyrkularnej (GOZ). O tym właśnie mówił w swoim wystąpieniu Marcin Podgórski Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Druga część konferencji poświęcona została zielonej transformacji energetycznej. Wszyscy zastanawiamy się nad radykalnym odejściem od paliw kopalnych i to nie tylko ropy naftowej, ale coraz częściej także
i gazu. Czym możemy zastąpić te paliwa? W transporcie miejskim na razie mocno rozwija się tabor elektryczny ale przyszłość może należeć do autobusów wodorowych. Pani Dr Maja Czarzasty-Zybert z firmy Ze Pak pokazała możliwości, zasięgi i plany polskiego autobusu wodorowego. Naukowcy bardzo intensywnie pracują nad zwiększeniem zasięgów tych autobusów, pozyskiwaniem i magazynowaniem zielonego wodoru. Na pewno jest to początek drogi ale jak wspominał Pan Adam Stawicki rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych jeszcze 12 lat temu w tak samo testowaliśmy autobusy elektryczne. Energii, nie tylko elektrycznej, będziemy niestety potrzebowali coraz więcej, dlatego warto ciągle myśleć
o oszczędzaniu. Leszek Drogosz Z-ca dyr. Biura Infrastruktury w Warszawie zaprezentował podczas konferencji projekt pilotażowy oszczędzania ciepła, wody, energii elektrycznej i gazu. Warto się z nim zapoznać.

Ostatni fragment konferencji poświęcony został w całości Dyrektywie Budynkowej, która już za chwilę będzie nas obowiązywała. Od roku 2028 r wszystkie nowe budynki użyteczności publicznej mają być zeroemisyjne. Czeka nas bardzo zakrojona na szeroką skalę termomodernizacja starej tkanki budowlanej, o czy mówił Profesor Szymon Firląg z Politechniki Warszawskiej. Pomocą w tej termomodernizacji na pewno będzie narzędzie oceny budynków powstające w ramach programu MESTRI , które prezentowali przedstawiciele Mazowieckiej Agencji Energetycznej: Cezary Molski ii Bartosz Witkowski.

Na koniec chcę podzielić się jedną refleksją. Przestaliśmy tylko mówić i zaczynamy działać. Za rok mam nadzieję będziemy mogli pokazać Państwu niektóre efekty.