ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA

Dziennikarska i publicystka od lat związana z „The Warsaw Voice”. Autorka raportów dla Harvard Business Review i wielu publikacji dotyczących ergonomii, ekologii i organizacji pracy. Redaktor naczelna „Sfery Pracy”, „Office Voice” i „Office World”. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej najnowszych ekologicznych rozwiązań dotyczących organizacji biura przyjaznych dla ludzi i środowiska na łamach pracy branżowej i biznesowej.


Marcin Podgórski

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, pedagogiki a także zarządzania energią oraz kontroli i audytu w JST. Od kilkunastu lat związany z administracją. Bogate doświadczenie w zarządzaniu w instytucjach rządowych i samorządowych zdobywane na stanowiskach kierowniczych między innymi jako Dyrektor Mazowieckiego Oddziału największej Agencji Płatniczej w Europie. Przez wiele lat zaangażowany w procesy współfinansowania projektów głównie inwestycyjnych w obszarach gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, lokalnej infrastruktury społecznej, inwestycji w rolnictwie. Odpowiedzialny za tworzenie projektów prawa miejscowego w obszarze ochrony środowiska. Członek wielu zespołów i grup eksperckich przy administracji samorządowej i rządowej. Obecnie Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Maciej Kopański

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał a biurze projektowym AiB oraz w Skanska Teknik. Doświadczenie w zakresie budownictwa przemysłowego zdobywał w grupie Hammon, zaś w zakresie utrzymania technicznego w Rheinhold&Mahla. Przez kilkanaście lat związany z grupą ENGIE gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu ENGIE Technika Instalacyjna, oraz odpowiadał za rozwój usług dla samorządów. Uczestniczył w szeregu postepowań PPP oraz odpowiadał za realizację projektów PPP z zakresu efektywności energetycznej. Od 2019 związany z funduszem inwestycyjnym BaltCap, gdzie odpowiada za przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem formuły PPP. Lista wynegocjowanych i zawartych umów PPP w fazie realizacji: Mielno, Kobylnica, Miedźno, Sopot, Zgierz, Opalenica, Lubań Udział w szeregu testów rynku i przetargów PPP: Warszawa, Płock, Wałbrzych, Sosnowiec, Staszów, Goworowo, Wiązowna, Pabianice, Mikołów, Świebodzice, Pilawa, Granowo, Ełk, Giżycko, Koszalin, Gorzów.


Jan Kuźmiński

Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz Przewodniczący Komisji Autobusowej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Ma 58 lat, karierę zawodową zaczynał jako nauczyciel przedmiotów technicznych, od ponad 30 lat związany jest ze stołeczną komunikacją miejską, doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno jako mistrz, kierownik działu, kierownik oddziałów, kierownik wydziału logistyki oraz Członek Zarządu ds. Operacyjnych. Od 31 maja 2011 r. jest Prezesem Zarządu Spółki. Wykształcenie wyższe: jest magistrem inżynierem mechanikiem, ponadto absolwentem studiów podyplomowych na kierunkach zarządzania oraz logistyki zarządzania. Jego hobby to myślistwo, numizmatyka i żeglarstwo.


Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu Hydrogen Poland

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności -PIME Ekspert w branży energetycznej z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Doświadczenie zdobywał w energetycznych spółkach dystrybucyjnych i przesyłowych oraz w firmach consultingowych. Wieloletni publicysta z zakresu rynku energii w mediach gospodarczych. Konsultant w zakresie rozwiązań systemowych w elektroenergetyce współpracujący z instytucjami rządowymi i Parlamentem. Pierwszy prezes i współzałożyciel jedynej w Polsce organizacji zrzeszającej firmy z obszaru technologii magazynowania energii (elektrycznej, cieplnej oraz wodoru i chłodu) i elektromobilności (infrastruktura ładowania pojazdów, technologie bateryjne i wodorowe) oraz gospodarki energetycznej w klastrach energii (lokalne obszary bilansowania, niezależne systemy energetyczne). Obecnie zarządza organizacją PIME oraz prowadzi specjalistyczne szkolenia z obszaru rynku magazynowania energii i gospodarki wodorowej. Koordynator projektów: Rynek magazynowania energii elektrycznej w Polsce oraz Programu „Gospodarka wodorowa w energetyce i transporcie – mapa drogowa dla Polski”. Prezes i współzałożyciel organizacji Hydrogen Poland, zrzeszającej firmy i instytucje z obszaru gospodarki wodorowej.


Izabela Zygmunt

Izabela Zygmunt jest doradczynią ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie, gdzie zajmuje się także tematyką unijnej polityki klimatycznej oraz Europejskiego Zielonego Ładu.


Grzegorz Pizoń

Partner w praktyce Energy & Utilities w kancelarii Bird & Bird. Doradza klientom od 2011 roku. Specjalizuje się w szeroko pojętym otoczeniu regulacyjnym sektora energetycznego, z uwzględnieniem zagadnień publicznoprawnych oraz transakcyjnych. Doradza wiodącym krajowym i międzynarodowym grupom energetycznym, największym przemysłowym odbiorcom energii elektrycznej (w szczególności z branży cementowej, hutniczej, szklarskiej, chemicznej i papierniczej) oraz instytucjom finansowym zaangażowanym w finansowanie projektów energetycznych i przemysłowych.
Grzegorz posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa energetycznego, prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem systemu handlu emisjami), prawa pomocy publicznej oraz w projektach z zakresu szeroko pojętego sustainability i społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako doradca regulacyjny brał także udział w procesach legislacyjnych dotyczących zmian Prawa energetycznego, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji i ustawy o rynku mocy, a na poziomie unijny – Dyrektywy ETS oraz Dyrektywy odpadowej. Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych i wiodących krajowych kancelariach prawnych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, University of Cambridge, Katholieke Universiteit Leuven w Belgii oraz Szkoły Głównej Handlowej. Opracowuje rozprawę doktorską w zakresie prawa Unii Europejskiej.


Małgorzata Zielińska

Dyrektor Biura Sektora Publicznego w BNP Paribas Bank Polska SA.
Posiada 25-letnie doświadczenie w strukturyzowaniu i finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych w szczególności dla klientów sektora publicznego oraz klientów korporacyjnych. Wcześniej pracowała przez wiele lat w norweskim banku DNB Bank Polska SA gdzie uczestniczyła  w organizacji pierwszych w Polsce zielonych obligacji dla spółki MWiO w Grudziądzu oraz emisji zielonych obligacji dla miasta Łódź. Posiada również bogate doświadczenie w organizacji emisji obligacji przychodowych dla miast i spółek komunalnych oraz finansowania projektów mieszkalnictwa komunalnego.


Leszek Bitner

Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Stoen Operator. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze energetyki .Od samego początku kariery zawodowej związany z sektorem energetycznym począwszy od Menedżera Wydziału Usług Dystrybucyjnych i Operatorskich, poprzez Senior Menedżera Departamentu Pomiarów i Rynku Energii do Dyrektora Departamentu Regulacji i Handlu w PKP Energetyka S.A. po Dyrektora Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Stoen Operator.
Obecnie odpowiada za Pion Zarządzania Majątkiem Sieciowym w OSD zarządzającym siecią elektroenergetyczną w Warszawie. Odpowiedzialny za wdrażanie innowacyjnych projektów w obszarze sieci elektroenergetycznych.
„W swojej dotychczasowej pracy miałem okazję poznać obszar eksploatacji sieci przesyłowych w PSE S.A., zgłębić tematykę usług dystrybucyjnych, poukładać, rozwinąć i tknąć innowację w obszar pomiarów energii ,pracować w 100 osobowej bardzo zróżnicowanej ale wyjątkowo innowacyjnej grupie ludzi w Stoen Operator. To co mnie zawsze interesowało to łączenie różnych gałęzi przemysłu i podsektorów branży energetycznej w celu zwiększania efektywności ” Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej .Ukończył kilkanaście kursów i szkoleń menedżerskich . „W pracy cenię przede wszystkim możliwość dzielenia się wiedzą, zdobywania nowych kompetencji oraz obserwowanie, jak osoby które chcą się rozwijać korzystają ze współpracy ze mną”.


Łukasz Sosnowski

Menedżer ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Stoen Operator. Ekspert z zakresu energetyki i pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny.
Posiada bogate doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych w branży elektroenergetycznej. Aktywnie uczestniczy w rozwoju sektora magazynowania energii w obszarze dystrybucji energii elektrycznej.


dr inż. Tomasz Walczak

Dr inż. Tomasz Walczak jest założycielem i wiceprezesem firmy Euros Energy Sp. z o.o.. Specjalizuje się w obszarze efektywności energetycznej budownictwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie systemów wentylacji z odzyskiem ciepła, pomp ciepła, systemów chłodniczych jak również systemów automatyki i sterowania. Jako prezes Euros Energy do 2020 roku prowadził szereg dużych projektów wdrożeniowych – m.in. maszynowni zasilającej w ciepło, ciepłą wodę użytkową i chłód nowy budynek Muzeum im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Sulejówku. Od kwietnia 2020 jako wiceprezes Euros Energy skupiony jest na poszerzaniu innowacyjnych zastosowań pomp ciepła: zarówno w budownictwie mieszkalnym (https://darmomodernizacja.pl/), w przemyśle (mleczarnia Turvita w miejscowości Turna) i ciepłownictwie (Ciepłownia Przyszłości w Lidzbarku Warmińskim(https://cieplowniaprzyszlosci.pl/).


Magdalena Ruszniak

Dyrektorka ds. technicznych w grupie Veolia term i członkini Zarządu. Z grupą Veolia term związana jest od 2020 roku, a doświadczenie w branży energetycznej zdobywa już od ponad 20 lat. Liderka projektów dekarbonizacyjnych. Odpowiada za stworzenie planu odejścia od węgla do 2030 roku, a także sprawuje nadzór nad wprowadzeniem go w życie. Szefowa projektów innowacyjnych. Inżynier z wykształcenia i pasji. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektrycznego, kierunku energetyka. Tytuł MBA uzyskała na University of Bradford oraz WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła również Wydział Zarządzania i Marketingu w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pasjonatka nauki, chętna dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Kierowniczka i wykładowczyni MBA Energetyka Uczelni Łazarskiego, a także wykładowczyni Uniwersytetu Dzieci w Warszawie.


Jacek Kisiel

Zastępca dyrektorki w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym. Specjalizuje się w problematyce efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz polityki klimatycznej. Obecnie nadzoruje działania Miasta w zakresie polityki klimatycznej.