W środę 24.05 2023 r w Widok Towers w Warszawie odbyła się II  edycja konferencji Neutralność Klimatyczna 23  w ramach cyklu Green Warsaw Conferences .Przedstawiciele samorządów już kolejny raz mieli okazję dyskutować wraz z ekspertami  o możliwości osiągnięcia neutralności klimatycznej w połowie wieku.

Konferencja odbyła sie w tym roku pod Patronatem Komisji Europejskiej w Polsce ,Prezydenta m.st Warszawy oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wydarzenia na świecie i wojna w Ukrainie zdecydowanie zmieniły  sposób podejścia do transformacji energetycznej. Nie zastanawiamy się już czy odejść od paliw kopalnych ale jak szybko możemy to zrobić ? Ile  produkcji energii elektrycznej może pochodzić  z odnawialnych źródeł energii .Skąd wziąć czystą energię ? I jak w tym wszystkim realizować  plany klimatyczne?

Tematem wiodącym konferencji, nie bez powodu była transformacja energetyczna bez której nie da się osiągnąć bardzo ambitnych celów emisyjnych.Druga kluczowa kwestia to źrodła  finansowania inwestycji zmierzających do poprawy  bilansu energetycznego miast. W programie konferencji znalazły się takie tematy jak: możliwości  zeroemisyjnego transportu w miastach ,ciepłownie przyszłości dostępne od zaraz, możliwości oszczędzania energii , narzędzia finansowania inwestycji w gminach  od środków unijnych po obligacje komunale.

Dyrektor Jacek Kisiel zaprezentował wybrane fragmenty ” Zielonej Wizji Warszawy” w której miasto poza dotychczasowymi zobowiązaniami wyznacza 27 celów krótko i długoterminowych .Ograniczenie  emisję CO2 o milion ton rocznie to tylko jeden z nich. Analiza poprzedzająca przygotowanie zielonej wizji w Warszawie wyraźnie pokazała największe problemy miasta. Za ponad 40% emisji w mieście odpowiadają budynki często stare i nie ocieplone od lat .Ambitny plan zakłada termomodernizacje 80  budynków rocznie. Kosztów modernizacji  miasto samo nie udźwignie ,dlatego jak podkreślał Dyrektor Jacek Kisiel samorządowcy  biorą pod uwagę wiele różne sposoby  finansowania inwestycji . Szacunkowy koszt inwestycji koniecznych do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Warszawie  to prawie 20 mld złotych .Atutem miasta ,co podkreślają niemal wszyscy eksperci jest zieleń .Ponad 50 % powierzchni to lasy i tereny zielone ale oczywiście to nie wystarczy.

Dyrektor  Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z kolei zaprezentował projekt pilotażowy urzędu zmierzający do wymiany źródeł ciepła .To ciągle temat wymagający edukacji Część gospodarstw domowych ,gdzie pali się węglem nie wie jak przeprowadzić inwestycję i pozyskać dotację .Stąd pomysł na zatrudnienie ekodoradców w gminach. Etaty mają być sfinansowane z pieniędzy unijnych .Warto pamiętać przy tym ,co podkreślał Dyr Podgórski o osobach narażonych na ubóstwo energetyczne .Ekspertka Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Pani Izabela Zygmunt ze najnowsze inicjatywy UE zmierzają do wsparcia miast w ich dążeniu do neutralności.

W panelu dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli samorządów ,banków ,UE eksperci spierali się czy cel wyznaczony na połowe wieku jest możliwy? Rozwiązaniem dla niektórych gmin może być finansowane inwestycji w modelu ESCO lub PPP  przekonywała Pan Maciej Kopański z Fundacji Centrum PPP

Pani Małgorzata Zielińska Dyrektorka  Biura Sektora Publicznego w BNP Paribas Bank Polska przekonywała ,że bank tworzy coraz to nowe narzędzia finansowe dla samorządów. Kwota wsparcia zielonych inwestycji ciągle rośnie.

W drugiej części konferencji uczestnicy poznali projekt ciepłowni przyszłości .Wspólny projekt Firmy Veolia term oraz Euros Energy .

Ciepłownia Przyszłości, w 90 proc. oparta na pompach ciepła i fotowoltaice, ma zostać uruchomiona jesienią 2023 r. w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja będzie  dostarczać ciepło do 3,5 tys. osób. Takie ciepłownie to gotowe i sprawdzone rozwiązanie dla  innych miastach.

„Nasza firma wykonała już w Lidzbarku Warmińskim 300 odwiertów potrzebnych do podziemnego magazynowania ciepła. Nad tym magazynem powstanie podziemny basen, w którym wodę będzie się nagrzewało latem po to, by zmagazynowane ciepło odzyskać w sezonie grzewczym. Aby woda nie stygła, na powierzchni basenu ma pływać metrowa warstwa izolacji. System będzie wspomagany fotowoltaiką i pompami ciepła. Całość ma być gotowa jesienią przyszłego roku-mówił podczas konferencji Pan Dr Tomasz Walczak  Wiceprezes Euros Enegy

Projekt  ciepłowni został nagrodzony  w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na najlepszy  system ciepłowniczy  z OZE.

Pani Magdalena Ruszniak Dyrektor d/s technicznych Veolia Term przekonywała  ,że takie ciepłownie będą  powstawać w wielu miastach w Polsce już teraz .

Tematem ,który od czasu wojny w Ukrainie dotyczy każdego z nas  jest  transformacja energetyczna. Branża energetyczna dąży do niskoemisyjności, większej efektywności i wprowadza  „zielone” rozwiązania ale teraz jest jeden palący problem przesył .

 Aby te zmiany mogły być wdrażane i przebiegały z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju i obywateli, konieczny jest rozwój nowych technologii w obszarze dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej. Przedstawiciele Stoen Operator – Leszek Bitner, Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Stoen Operator  ,który byli  gośćmi  Konferencji Neutralność Klimatyczna 2023.

– Warszawski węzeł energetyczny będzie się rozbudowywał, dlatego bilans dostaw do sieci musi  ulegać zmianie. Szczytowe zapotrzebowanie sieci stolicy stale rośnie i według prognoz do 2030 roku ulegnie niemal podwojeniu. Wynika to z intensywnego rozwoju miasta i gmin ościennych, rozbudowujących się centrów logistyki i przetwarzania danych, a także zyskujących na popularności obszarze e-mobility i pompach ciepła – zauważył Leszek Bitner.

Kluczowe jest wykorzystywanie dostępnych, nowoczesnych technologii i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Stoen Operator skupia swoje działania wokół smartyfikacji, kierując duże nakłady na inwestycje w budowę i modernizację sieci. Tylko 2023 na inwestycje energetyczne w Warszawie, na które spółka planuje przeznaczyć łącznie prawie 474 mln zł.

Jednak rozwój  infrastruktury musi się odbywać w sposób zrównoważony

Wiele działań podejmowanych przez samorządy i firmy wymaga jeszcze jednej nie mniej ważnej rzeczy dobrego prawa odpowiadającego potrzebom zmieniającego się rynku .O barierach prawnych na drodze do zielonej transformacji w swoim wystąpieniu mówił Mecenas Grzegorz Pizoń Partner i Szef Praktyki Energy & Utilities w Kancelarii Bird&Bird

Podsumowując dyskusje ,podczas tegorocznej  konferencji, można powiedzieć ,że w porównaniu do roku 2022 nastąpiło kilka bardzo ważnych zmian. Wojna w Ukrainie przyspieszyła decyzję o odejściu od paliw kopalnych w  UE i Polsce również .Bardzo szybko pojawiły się nowe rozwiązania ukierunkowane na inne paliwa. Przejście na transport elektryczny w miastach jest właściwie faktem .Wszystko zależy tylko od poziomu inwestycji . Jak twierdzą eksperci wszystkie narzędzia mamy w zasięgu ręki .Musimy tylko  nie oglądając się na przyszłe pokolenia realizować zieloną transformację.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych za rok