Prowadzenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Green Warsaw Conferences

Rejestracja uczestników on-line

9.00

9.05
Powitanie gości: Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor Cyklu Konferencji  Green Warsaw Conferences    

BLOK I – Adaptacja do zmian klimatu i walka ze smogiem  w dobie pandemii.

9:05 – 9.45Prezentacja:  Błękitna i zielona infrastruktura. Przeciwdziałania zmianom klimatu na przykładach.
Prelegent: dr inż. arch. Justyna Gorgoń , IETU – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych  

Prezentacja:  Adaptacja do zmian klimatu.– program antysmogowy Veolii i UM st. Warszawy
Prelegent:Tomasz Pochwat, Kierownik Działu Projektów Pozasystemowych Veolia Energia Warszawa

Prezentacja: Polityka klimatyczna Warszawy. Działania miasta na rzecz poprawy jakości powietrza.
Prelegent: dr Justyna Glusman, Dyrektor Koordynatorka d/s Zrównoważonego Rozwoju, UM. st Warszawy  
9.45 – 10.45Panel dyskusyjny: Adaptacja do zmian klimatu. Poprawa jakości powietrza. Czy pandemia zatrzyma działania samorządów na rzecz zmiany klimatu? Kto pomoże samorządom?
Moderator: Elżbieta Wrzecionkowska Dyr Cyklu konferencji Green Warsaw Conferences  
Paneliści: Dr inż Krystian Szczepański  – Dyrektor Instytutu  Ochrony Środowiska, dr Justyna Glusman – Dyrektor Koordynatorka d/s Zrównoważonego Rozwoju UM. st Warszawy, Dr inż. arch. Justyna Gorgoń , IETU, Tomasz Pochwat, Kierownik Działu Projektów Pozasystemowych Veolia Energia Warszawa,  Ewa Mikos  Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Government Affairs Siemens Sp. z o.o
10.45

11.00
Pytania do panelistów

BLOK II: Smart City – Inteligentna energetyka

11.00

12.00
Prezentacja: From Smog City to Smart City: jak odpowiedzialnie i bez bólu głowy wybrać inwestycje wspierające zielony ład?
Prelegent: Dr Małgorzata Bobrowska, Business Development Manager, Smart City

Prezentacja: Efektywność energetyczna – nowoczesne i czyste rozwiązania dla budynków.
Prelegent: Adam Witko, Drektor Biura Sprzedaży i Marketingu Produktowego Veolia Energia Warszawa. 

Prezentacja: Miejskie Zakłady Autobusowe, działania na rzecz zrównoważonej mobilności
Prelegent: Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu MZA

12.00 – 13.00                    
Panel dyskusyjny: Jak  ograniczyć zużycie energii i emisję CO2 w gminie? Jaką drogę wybrać ?  
 
Moderator:
Krzysztof Kochanowski , Wiceprezes Zarządu Dyrektor  Generalny
  PIME (Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności), Prezes Zarządu Hydrogen Poland

Paneliści:
Prof. prof. dr hab. inż. Jan Popczyk –  Politechnika Śląska, Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury w UM st .Warszawy, Jan Kuźmiński – Prezes Zarządu MZA, Dariusz Sokulski Dyrektor działu Energy & Performance Services w Smart Infrastructure, Siemens Polska., Adam Witko, Drektor Biura Sprzedaży i Marketingu Produktowego Veolia Energia Warszawa.
  13.00
                 
Pytania i Zakończenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor, Green Warsaw Conferences
PRELEGENCI

ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA

Dziennikarska i publicystka od lat związana z „The Warsaw Voice”. Autorka raportów dla Harvard Business Review i wielu publikacji dotyczących ergonomii, ekologii i organizacji pracy. Redaktor naczelna „Sfery Pracy”, „Office Voice” i „Office World”. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej najnowszych ekologicznych rozwiązań dotyczących organizacji biura przyjaznych dla ludzi i środowiska na łamach pracy branżowej i biznesowej.


JAN KUŹMIŃSKI

Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz Przewodniczący Komisji Autobusowej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Ma 58 lat, karierę zawodową zaczynał jako nauczyciel przedmiotów technicznych, od ponad 30 lat związany jest ze stołeczną komunikacją miejską, doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno jako mistrz, kierownik działu, kierownik oddziałów, kierownik wydziału logistyki oraz Członek Zarządu ds. Operacyjnych. Od 31 maja 2011 r. jest Prezesem Zarządu Spółki. Wykształcenie wyższe: jest magistrem inżynierem mechanikiem, ponadto absolwentem studiów podyplomowych na kierunkach zarządzania oraz logistyki zarządzania. Jego hobby to myślistwo, numizmatyka i żeglarstwo.


DR KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI

Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego jest doktorem nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej oraz absolwentem studiów podyplomowych: International MBA Program – Centrum Kształcenia Menadżerów Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzanie w Administracji Publicznej – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Ocena i wycena zasobów przyrodniczych – SGGW i SGH. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w  instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Jest członkiem Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich.


DR JUSTYNA GORGOŃ

Architekt, urbanista. Jej główne obszary zainteresowań to: polityka miejska i regionalna w tym procesy kształtowania środowiska zurbanizowanego oraz adaptacja miast do zmian klimatu. Ekspert wiodący Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, kierujący obszarem badawczym – Przekształcenia środowiska zurbanizowanego. Koordynator i/lub realizator polskich i międzynarodowych projektów badawczych i rozwojowych dotyczących problematyki przekształceń terenów zurbanizowanych oraz postindustrialnych do nowych funkcji, planowania przestrzennego, rewitalizacji miejskiej oraz adaptacji do zmian klimatu w miastach. W latach 2014-2018 koordynator IETU projektów dotyczących zmian klimatu, w tym krajowego projektu Ministerstwa Środowiska –pn. Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla największych 44 miast polskich (Projekt realizowany w latach 2017- 2018 przez Konsorcjum IOŚ- PIB, IMGW-PiB ,IETU i firmę  Arcadis). Współpracuje z międzynarodowymi zespołami badawczymi i planistycznymi. Realizowała projekty dla Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Pracuje również jako wykładowca akademicki prowadząc zajęcia na kierunku Architektura w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Autorka kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu przedmiotowej problematyki.


Bartosz Krysta – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w Górnośląskich Zakładach Energetycznych S.A. W latach 2005 – 2012 pracował w VATTENFALL SALES POLAND Sp. z o.o., najpierw na stanowisku Koordynatora ds. Portfela Sprzedaży i Wyceny Produktów, a następnie Kierownika Działu ds. Portfela Sprzedaży i Cenotwórstwa. Następnie od maja 2012 roku do lutego 2014 zajmował stanowisko Szef Biura Wycen i Pomiaru Ryzyka w TAURON POLSKA ENERGIA SA, gdzie odpowiadał m.in. za wdrożenie i rozwój systemu pomiaru i kontroli ryzyka handlowego.

W latach 2014 – 2016 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Zarządzania Portfelem, a następnie Prezesa Zarządu w ENEA Trading Sp. z o.o. odpowiadając za zarządzanie strategiczne i operacyjne spółką. Ostatnio jako Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający w ZARMEN ENERGIA Sp. z o.o. tworzył od podstaw organizację zajmującą się handlem hurtowym energią elektryczną i instrumentami powiązanymi.


DR JUSTYNA GLUSMAN

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Economics and Political Science, gdzie obroniła doktorat w dziedzinie polityki gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz w sektorze prywatnym. Od 15 lat zajmuje się rozwojem regionalnym, programowaniem funduszy unijnych i realizacją inwestycji z udziałem finansowania unijnego. Obecnie pełni funkcję dyrektora koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w urzędzie m.st. Warszawy. Odpowiada za program wymiany kotłów na paliwa stałe, zarządzanie terenami zieleni oraz politykę klimatyczną.


Dariusz Sokulski – Dyrektor działu Energy & Performance Services w Smart Infrastructure, Siemens Polska. Absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży rozwiązań technologii budynkowych i infrastrukturalnych dla obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.

Od kilu lat z pasją i zaangażowaniem realizuje projekty skoncentrowane na zwiększeniu efektywności energetycznej i wydajności infrastruktury, zmniejszające jednocześnie ślad węglowy oraz wpisujące się w tworzenie biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Obecnie jego celem jest rozwój Energy & Performance Services, w zakresie rozwiązań z obszaru GRID EDGE, rozproszonych lokalnych systemów energetycznych oraz zwiększania efektywności energetycznej infrastruktury.


Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu Hydrogen Poland

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności -PIME Ekspert w branży energetycznej z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Doświadczenie zdobywał w energetycznych spółkach dystrybucyjnych i przesyłowych oraz w firmach consultingowych. Wieloletni publicysta z zakresu rynku energii w mediach gospodarczych. Konsultant w zakresie rozwiązań systemowych w elektroenergetyce współpracujący z instytucjami rządowymi i Parlamentem. Pierwszy prezes i współzałożyciel jedynej w Polsce organizacji zrzeszającej firmy z obszaru technologii magazynowania energii (elektrycznej, cieplnej oraz wodoru i chłodu) i elektromobilności (infrastruktura ładowania pojazdów, technologie bateryjne i wodorowe) oraz gospodarki energetycznej w klastrach energii (lokalne obszary bilansowania, niezależne systemy energetyczne). Obecnie zarządza organizacją PIME oraz prowadzi specjalistyczne szkolenia z obszaru rynku magazynowania energii i gospodarki wodorowej. Koordynator projektów: Rynek magazynowania energii elektrycznej w Polsce oraz Programu „Gospodarka wodorowa w energetyce i transporcie – mapa drogowa dla Polski”. Prezes i współzałożyciel organizacji Hydrogen Poland, zrzeszającej firmy i instytucje z obszaru gospodarki wodorowej.