KONFERENCJA
Neutralność Klimatyczna 23
24 maja 2023
miejsce  Widok Towers
Warszawa ul. Aleje Jerozolimskie 44 

Prowadzenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Green Warsaw Conferences

 Rejestracja uczestników uczestników    9.00  
9.30-9.45Powitanie gości:
Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor Konferencji    

BLOK I              Co dalej z neutralnością klimatyczną  ?

9:45

11.45
Prezentacja: Droga Warszawy do neutralności klimatycznej: szanse, wyzwania i bariery.
Prelegent: UM st Warszawy  Jacek Kisiel – Zastępca dyr. Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej URZĄD M.ST. WARSZAWY

Prezentacja: Działania Samorządu Województwa Mazowieckiego zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej. 
Prelegent: Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji
i Pozwoleń Zintegrowanych w Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  

Prezentacja: Najnowsze inicjatywy energetyczno-klimatyczne Unii Europejskiej – co oznaczają dla miast ?
Prelegent: Izabela Zygmunt, Przedstawicielstwo  Komisji   Europejskiej w Polsce  

Prezentacja: Finansowanie transformacji energetycznej. Współpraca sektora finansowego i samorządowego.  
Prelegent: Małgorzata  Zielińska, Dyrektor Biura Sektora Publicznego w BNP Paribas Bank Polska SA.        
11.45

12.45
Panel dyskusyjny:  Co z wyznaczonymi  celami dotyczącymi osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach  ? Jakiego wsparcia potrzebują samorządy  w realizacji  celów emisyjnych ? Problemy dużych miast na drodze do neutralności klimatycznej . Finansowanie zielonej transformacji w gminach.

Moderator: Elżbieta Wrzecionkowska ,Dyrektor Green Warsaw Conferences Paneliści: Magdalena Młochowska – Dyrektor Koordynator ds. Zielonej Warszawy, Maciej Kopański Członek Rady  Fundacji Centrum PPP,  Izabela Zygmunt, Przedstawicielstwo  Komisji   Europejskiej w Polsce, Małgorzata  Zielińska Dyrektor Biura Sektora Publicznego w BNP Paribas Bank Polska SA., Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Łukasz Sosnowski Menedżer ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Stoen Operator.      
12.45-13.00Przerwa na kawę

BLOK II:             Zielona Transformacja Przyspiesza

13.00

14.15
Prezentacja: Czy transport zeroemisyjny w miastach jest możliwy i w jakiej perspektywie ? Praktyczne możliwości wykorzystania różnych paliw w komunikacji miejskiej. Doświadczenia Warszawy
Prelegent: Jan Kuźmiński, Prezes MZA

Prezentacja: Rozwój miejskiej infrastruktury energetycznej jako podstawa zapewnienia bezpieczeństwo i rozwoju miasta stołecznego Warszawy.
Prelegent: Leszek Bitner, Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Stoen Operator

Prezentacja: Innowacyjne projekty dekarbonizacyjne Veolii term odpowiedzią na wyzwania energetyczne samorządów.
Prelegent: Magdalena Ruszniak, członek zarządu, dyrektor ds.technicznych Veolia Term S.A.

Prezentacja: Ekologiczne  inwestycje w gminach. Ciepłownia przyszłości  w Lidzbarku Warmińskim (case study)
Prelegent: Dr Tomasz Walczak Wiceprezes  Euros Energy

Prezentacja: Prawo kontra zielona transformacja – bariery prawne na drodze gospodarki zeroemisyjnej i kierunki niezbędnych zmian legislacji.
Prelegent: Grzegorz Pizoń, Partner, Szef Praktyki Energy & Utilities w kancelarii Bird & Bird
 

14.15

15.00                 
Panel dyskusyjny: W poszukiwaniu czystej energii. Ciepłownictwo przyszłości  i niskoemisyjny transport w miastach ? Czego oczekują firmy i samorządy w zakresie legislacji. Co ze strefami niskoemisyjnymi w polskich  miastach ?  

Moderator: Krzysztof  Kochanowski ,Prezes Polskiej Izby Magazynowania Energii (PIME)

Paneliści: Leszek Drogosz – Z-ca Dyrektora Biura Infrastruktury w UM st Warszawy, Jan Kuźmiński, Prezes MZA, Grzegorz Pizoń, Partner, Szef Praktyki Energy & Utilities w kancelarii Bird & Bird, Leszek Bitner, Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Stoen Operator, Magdalena Ruszniak, członek zarządu, dyrektor ds.technicznych Veolia Term S.A., Dr Tomasz Walczak Wiceprezes  Euros Energy.


Pytania do panelistów    
 
15.00                  
Zakończenie konferencji