Prezentacje wygłoszone podczas konferencji Innowacyjna Gmina 8 czerwca 2017 r.

  • Ranking miast na świecie rozwijających się w sposób sprzyjający ludziom i środowisku – Raport Arcadis Sustainable Cities Index i zrównoważony rozwój – ranking polskich miast; Dr inż. Monika Kotynia, Arcadis Sp. z o.o.   POBIERZ
  • Ekologiczna energia Bełchatowa; Ireneusz Owczarek, Wiceprezydent Miasta Bełchatowa POBIERZ
  • Zrównoważony rozwój w zarządzaniu jednostkami samorządu; Magdalena Stretton, Dyrektor Zarządzający Millow Consulting POBIERZ
  • Sposoby optymalizacji energii w gminie; Maciej Kopański, Dyrektor ds. Rozwoju, ENGIE Polska LINK
  • Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce; Dr Marek Goleń, Szkoła Główna Handlowa POBIERZ
  • Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Nowe możliwości i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych; Robert Kałuża, Radca Ministra, Ministerstwo Rozwoju POBIERZ
  • Sąd Rejonowy w Nowym Sączu jako przykład dobrych praktyk w PPP; Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu Warbud SA POBIERZ
  • Hybrydowe projekty PPP w okresie programowania UE 2014-2020; Dr Rafał Cieślak, Radca Prawny, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz POBIERZ
  • Magazyny energii w klastrach energetycznych jako sposób na rozwój niskoemisyjnej gospodarki w gminie; Dr Krzysztof Kochanowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Izby Magazynowania Energii PIME POBIERZ