KONFERENCJA
NEUTRALNOŚĆ  KLIMATYCZNA –
Konieczność czy szansa?
25 .05 .2022r.
Zodiak, Warszawski Pawilon Architektury
Warszawa
ul. Pasaż Wiecha 4

Prowadzenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Green Warsaw Conferences

 8.30Rejestracja uczestników uczestników
Jest również możliwość uczestnictwa w konferencji online
9.00-9.15Powitanie gości: Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor Konferencji    

BLOK I………Neutralność Klimatyczna. Co z planami emisyjnymi w nowej sytuacji ?

9:15

10.15
Prezentacja:  RePower EU
Prelegent: Izabela Zygmunt Przedstawicielstwo  Komisji   Europejskiej w Polsce,

Prezentacja: Warszawa pożegna się z węglem w 2023 roku  a województwo w 2028 roku. (Mazowiecka uchwała antysmogowa a neutralność klimatyczna)  
Prelegent: Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Prezentacja: Polityka klimatyczna Warszawy
Prelegent: Magdalena Młochowska – Dyrektor Koordynator ds. Zielonej Warszawy, UM st Warszawy

Prezentacja: Model potencjalnego finansowania transformacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w formule ESCO 
Prelegent: Jarosław Rot, Dyrektor wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas Bank Polska    
  10.15 – 11.15Panel dyskusyjny: Problemy polskich miast na drodze do ograniczenia emisji CO2. Czy  osiągnięcie neutralności klimatycznej jest w tej chwili możliwe?  Jak   rezygnacja z paliw kopalnych z Rosji wpłynie na plany dotyczące neutralności klimatycznej? Jakiej pomocy potrzebują samorządy?

Moderator:
Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor Green Warsaw Conferences

Paneliści:
Paweł Mzyk Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami, KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami), Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Izabela Zygmunt Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Magdalena Młochowska – Dyrektor Koordynator ds. Zielonej Warszawy Jarosław Rot, Dyrektor wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas Bank Polska      
11.15-11.30Przerwa kawowa

BLOK II………Zielony Transport. Jak będzie wyglądał transport przyszłości ?

11.30

12.30
Prezentacja: Źródła napędu pojazdów w obliczu współczesnych wyzwań
Prof. dr hab. inż.   Marek Brzeżański, Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej

Prezentacja: Niskoemisyjny transport w Warszawie. Co się sprawdza? Możliwości i ograniczenia
Prelegent: Jan Kuźmiński, Prezes MZA

Prezentacja: Jak wykorzystać strumienie powietrza wymuszone działalnością człowieka w terenach zurbanizowanych do produkcji bezemisyjnej energii elektrycznej.
Prelegent: Anna Łasica Czaplejewicz, Z-ca koordynatora ds. Edukacji i Promocji, LIFE-URBANWIND.PL

Prezentacja: E-mobilność w ofercie NFOŚiGW
Prelegent: Rafał Kręcisz  Dyrektor Transportu Zeroemisyjnego NFOŚiGW    

12.30

13.30                    
Panel dyskusyjny: Plany ograniczenia emisji CO2 w nowej rzeczywistości? Czym będzie napędzany transport  przyszłości? Ile  odejście od emisyjnych paliw  będzie nas kosztować? Jakiego wsparcia potrzebują  firmy i samorządy?

Moderator:
Magdalena Stretton, Dyrektor Zarządzający, Millow Consulting

Paneliści:
Leszek Drogosz – Z-ca Dyrektora Biura Infrastruktury w UM st Warszawy, Jan Kuźmiński – Prezes Zarządu MZA, Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański, kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, Rafał Kręcisz Dyrektor Transportu Zeroemisyjnego NFOŚiGW. Anna Łasica Czaplejewicz, Z-ca koordynatora ds. Edukacji i Promocji, LIFE-URBANWIND.PL.

Pytania do panelistów
 

13.30                 
  Zakończenie konferencji

PRELEGENCI

Marcin Podgórski

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, pedagogiki a także zarządzania energią oraz kontroli i audytu w JST. Od kilkunastu lat związany z administracją. Bogate doświadczenie w zarządzaniu w instytucjach rządowych i samorządowych zdobywane na stanowiskach kierowniczych między innymi jako Dyrektor Mazowieckiego Oddziału największej Agencji Płatniczej w Europie. Przez wiele lat zaangażowany w procesy współfinansowania projektów głównie inwestycyjnych w obszarach gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, lokalnej infrastruktury społecznej, inwestycji w rolnictwie. Odpowiedzialny za tworzenie projektów prawa miejscowego w obszarze ochrony środowiska. Członek wielu zespołów i grup eksperckich przy administracji samorządowej i rządowej. Obecnie Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA

Dziennikarska i publicystka od lat związana z „The Warsaw Voice”. Autorka raportów dla Harvard Business Review i wielu publikacji dotyczących ergonomii, ekologii i organizacji pracy. Redaktor naczelna „Sfery Pracy”, „Office Voice” i „Office World”. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej najnowszych ekologicznych rozwiązań dotyczących organizacji biura przyjaznych dla ludzi i środowiska na łamach pracy branżowej i biznesowej.


JAN KUŹMIŃSKI

Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz Przewodniczący Komisji Autobusowej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Ma 58 lat, karierę zawodową zaczynał jako nauczyciel przedmiotów technicznych, od ponad 30 lat związany jest ze stołeczną komunikacją miejską, doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno jako mistrz, kierownik działu, kierownik oddziałów, kierownik wydziału logistyki oraz Członek Zarządu ds. Operacyjnych. Od 31 maja 2011 r. jest Prezesem Zarządu Spółki. Wykształcenie wyższe: jest magistrem inżynierem mechanikiem, ponadto absolwentem studiów podyplomowych na kierunkach zarządzania oraz logistyki zarządzania. Jego hobby to myślistwo, numizmatyka i żeglarstwo.


Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu Hydrogen Poland

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności -PIME Ekspert w branży energetycznej z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Doświadczenie zdobywał w energetycznych spółkach dystrybucyjnych i przesyłowych oraz w firmach consultingowych. Wieloletni publicysta z zakresu rynku energii w mediach gospodarczych. Konsultant w zakresie rozwiązań systemowych w elektroenergetyce współpracujący z instytucjami rządowymi i Parlamentem. Pierwszy prezes i współzałożyciel jedynej w Polsce organizacji zrzeszającej firmy z obszaru technologii magazynowania energii (elektrycznej, cieplnej oraz wodoru i chłodu) i elektromobilności (infrastruktura ładowania pojazdów, technologie bateryjne i wodorowe) oraz gospodarki energetycznej w klastrach energii (lokalne obszary bilansowania, niezależne systemy energetyczne). Obecnie zarządza organizacją PIME oraz prowadzi specjalistyczne szkolenia z obszaru rynku magazynowania energii i gospodarki wodorowej. Koordynator projektów: Rynek magazynowania energii elektrycznej w Polsce oraz Programu „Gospodarka wodorowa w energetyce i transporcie – mapa drogowa dla Polski”. Prezes i współzałożyciel organizacji Hydrogen Poland, zrzeszającej firmy i instytucje z obszaru gospodarki wodorowej.


Rafał Kręcisz

Ekonomista, absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Świętokrzyskiej
w Kielcach (lata 2000-2005). Ukończył także Podyplomowe Studia „Nowoczesna Energetyka Odnawialna” na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowe Studium SGH w Warszawie „Zarządzanie środkami UE dla przedsiębiorców”. Od 2009 roku Pracownik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poprzednio specjalista ds. projektów dofinansowywanych ze środków UE w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwie Edukacji Narodowej. 
W latach 2009 – 2017 odpowiedziany za projekty związane z gospodarką niskoemisyjną oraz efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwach. Koordynator projektów IV osi priorytetowej POIiŚ 2007-2013, programu priorytetowego. „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach” oraz Działania 1.2 POIiŚ 2014 -2020 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”. Od roku 2018 odpowiedzialny za budowę programów wsparcia w NFOŚiGW w zakresie transportu zeroemisyjnego oraz infrastruktury ładowania i tankowania wodoru. Departament Transportu Zeroemisyjnego którym kieruje wdraża m. in. programy priorytetowe:. „Mój elektryk”, „Zielony transport publiczny” oraz „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”.


Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

Pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Studia na specjalności „samochody i ciągniki” ukończył na Politechnice Krakowskiej w 1977 r. Na tej uczelni obronił w 1986 r. doktorat, a w roku 2007 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, a obecnie kieruje Katedrą Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej. Odbył liczne staże naukowo-badawcze w ośrodkach zagranicznych m.in.: w Technische Universität Dresden, a w latach 1987–89 przebywał na stypendium, a następnie na rocznym stażu w Ruhr Universität Bochum w Niemczech.
Krąg jego zainteresowań naukowo-badawczych wyznaczają trzy grupy problemów. Pierwsza dotyczy wykorzystania wodoru oraz odpadowych gazów przemysłowych i biologicznych do celów energetycznych. Druga grupa badań, które prowadzi, obejmuje poszukiwanie rozwiązań i systemów zmniejszających emisję toksycznych składników spalin. Trzeci obszar wyznaczają badania nad nowymi systemami napędu pojazdów, m.in. badania eksploatacyjne pojazdów hybrydowych oraz pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. Prof. Marek Brzeżański jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych oraz zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej. W marcu 2019 r. został powołany do Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza w Mieście Krakowie, działającej przy prezydencie Krakowa i pełni funkcję wiceprzewodniczącego.


Magdalena Stretton

Magdalena Stretton jest właścicielem firmy Millow Consulting, specjalizującej się w doradztwie środowiskowym, technicznym i zrównoważonego rozwoju. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w konsultingu, w tym kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych korporacjach. W swojej działalności opublikowała szereg artykułów na temat zrównoważonych miast i budownictwa, była także prelegentem w licznych konferencjach poświęconych tej tematyce oraz przeprowadziła liczne szkolenia dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju. Za swoje osiągnięcia została uhonorowana prestiżową nagrodą Presidents’ Club dla Liderek Zrównoważonego Budownictwa. Magdalena Stretton ukończyła studia na kierunku nauk przyrodniczych na Uniwersytecie w Londynie (University College London – BSc Hons) oraz studia podyplomowe MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i London Business School. W 2009 r. otrzymała licencję Asesora BREEAM International. Posiada również uprawnienia BREEAM AP oraz Audytora Wewnętrznego ISO 14001-2015. Millow Consulting jest członkiem GRI Community – globalnej sieci organizacji wspólnie rozwijających raportowanie zrównoważonego rozwoju według Standardów GRI.


Izabela Zygmunt

Izabela Zygmunt jest doradczynią ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie, gdzie zajmuje się także tematyką unijnej polityki klimatycznej oraz Europejskiego Zielonego Ładu.Jarosław Rot

Dyrektor Wykonawczy w Banku BNP Paribas, odpowiedzialny za Obszar Zrównoważonego Rozwoju, członek rozszerzonego Zarządu Banku (Executive Committee). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (dwa dyplomy), uczestnik licznych programów rozwoju menadżerów realizowanych m.in. przez Grupę BNP Paribas, Harvard Business School oraz Cambridge Institute for Sustainability Leadership.
Na przestrzeni blisko 20 lat swojej aktywności zawodowej wielokrotnie angażował się w prace grup roboczych przy Związku Banków Polskich, przyczyniając się do wypracowywania nowych standardów i rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem (m.in. implementacja Nowej Umowy Kapitałowej i kolejnych dokumentów Bazylejskich) oraz płynności średnio i długoterminowej (m.in. sekurytyzacja, listy zastawne). Z ramienia ZBP był wyznaczany jako ekspert wspierający sejmowe prace Komisji Finansów Publicznych w zakresie sekurytyzacji oraz reprezentujący środowisko bankowe w konsultacjach dotyczących wspomnianych powyżej zagadnień prowadzonych z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwem Finansów. Przez kilkanaście lat aktywnie współtworzył polski rynek międzybankowy, współpracując z przedstawicielami innych banków oraz z Narodowym Bankiem Polskim. Od kilku lat aktywnie wspiera rozwój programów i instrumentów pozwalających przeciwdziałać zmianom klimatycznym oraz sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. Inicjator powołanego w 2018 roku w Banku BNP Paribas centrum kompetencji w zakresie finansowania programów zrównoważonego rozwoju we współpracy z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami finansowymi.
Od 2020 roku sprawuje w banku funkcję Chief Sustainability Officera i Przewodniczącego Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju. Za wkład w rozwój polskiej bankowości uhonorowany Odznaka Honorową ZBP. Jest inicjatorem i współtwórcą Komitetu Zarządzających Aktywami i Pasywami przy Związku Banków Polskich.


Paweł Mzyk

Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).
Wcześniej również zastępca kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz zastępca kierownika Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE). Od 2016 roku Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Wcześniej również zastępca kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz zastępca kierownika Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE). Od 2016 roku Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Główny obszar działalności to system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Wieloletni członek kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Członek Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych powołanej przez Prezydenta RP, a także Rady Konsultacyjnej do spraw GIS przy Ministrze Klimatu i Środowiska.