Będę uczestniczył w konferencji on-line. (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rejestracji zgłoszenia na konferencję. (wymagane)