Centrum Nauki Kopernik, 16 października 2018 roku

 

prowadzenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Green Warsaw Conferences

8.30 – 9.00 rejestracja uczestników

9.00 – 9.05 powitanie gości: Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor Cyklu Konferencji

 

BLOK I:  Smart Buildings &Smart Cities

9.05 – 10.00

Norma PN-ISO 37120:2015-03. Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.
Prelegent: Magdalena Polus, Specjalista ds.Środowiska, Maria Młodzianowska-Synowiec, Specjalista ds. Środowiska, Arcadis

Prezentacja: Budujemy nowe miasto. Działania Warszawy na rzecz  zrównoważonego rozwoju. Zielone inwestycje miejskie.
Prelegent:  Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu  Miasta st. Warszawy

Prezentacja: Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Co nas czeka?
Nowe zadania developerów i samorządów.
Prelegent:  Mateusz Polkowski, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL

10.00 – 10.30

Panel dyskusyjny: Rola architektów, deweloperów i samorządowców w budowaniu przyjaznych miast. Nowe zadania branży nieruchomości. Na czym powinna polegać współpraca deweloperów, architektów i samorządów?

Moderator: Mariusz Ścisło, Prezes  SARP Stowarzyszenia Architektów Polskich
Paneliści:

Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury  Urzędu  Miasta st. Warszawy
Maciej Kandybowicz, Leasing Manager, Vastint Poland
Małgorzata Kosińska, Prezes Stowarzyszenia Reit w Polsce
Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny, PZFD
dr  Anna Rusek, Dyrektor Pionu Środowisko, Arcadis
Jan Jakub Zombirt, Dyrektor, Dział Doradztwa Strategicznego, JLL


10.30 – 11.00 przerwa na kawę

BLOK II: Zielona Rewitalizacja

11.00 – 12.00

Elektrownia Powiśle – Warszawskie Covent Garden. Projekt na miarę XXI wieku – Film

Prezentacja: Browary Warszawskie. Spotkania przyszłości z przeszłością miasta
Prelegent: Michał Gerwat, Dyrektor Projektu Browary Warszawskie, Echo Investment Group

Prezentacja: Revitalization of the Imperial Shipyard in Gdansk. A place worth its history, where new stories will be written
Prelegent: Gerard Schuurman, Project Director,  Stocznia Cesarska Development

Prezentacja: Rewitalizacja to nie tylko budynki. Społeczne aspekty rewitalizacji w miastach.
Prelegent: Agnieszka Dawydzik, Manager, Public Sector & Global Investment and Innovation Incentives, Deloitte

Prezentacja: Wsparcie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w ramach projektów unijnych. Doświadczenia miast europejskich. Projekt Greener Cities
Prelegent: Agnieszka Zdanowicz, Dyrektor Działu Polityki Miejskiej i Innowacyjności, ARMSA SA

12.00 – 12.30

Panel dyskusyjny: Rewitalizacja  szansą  na drugie życie  zabytkowych budynków i miejsc. Problemy rewitalizacji budynków zabytkowych w Polsce. Rewitalizacja na terenach poprzemysłowych.

Moderator:  Magdalena Stretton, dyrektor, Millow Consulting
Paneliści:
Leszek Grądzki,
Kierownik Zespołu Środowiska w Warszawie, Arcadis
Gerard Schuurman, Project Director, Stocznia Cesarska Development
Dariusz Domański,  Development and Leasing Director, White Star  Real Estate
Jan Jakub Zombirt, Dyrektor, Dział Doradztwa Strategicznego, JLL
Michał Gerwat, Dyrektor Projektu Browary Warszawskie, Echo Investment Group
Barbara Jezierska
, architekt, konserwator zabytków

12.30 – 13.00 przerwa na kawę

BLOK III: Biuro Zrównoważone

13.00 – 13.45

Prezentacja: Tworzenie innowacyjnych przestrzeni do pracy i wypoczynku. Prezentacja najciekawszych realizacji
Prelegent: Konrad Krusiewicz, architekt The Design Group

Prezentacja: Get WELL soon! – How to Deliver Future-Ready Healthy Buildings
Prelegent: Meike Borchers, WELL AP, Head of Office, WSP Deutschland

Prezentacja: Workspace, reworked”. Co to jest? Jak  powierzchnię  biurową  dostosować i wykorzystać na różne sposoby, w różnych okresach czasu
Prelegent: Anna Bartoszewicz-Wnuk, Dyrektor działu Workplace Advisory, JLL

13.45 – 14.15

Panel dyskusyjny: Jak zbudować innowacyjne, elastyczne i zrównoważone miejsce pracy? Co nas czeka już jutro? Dla kogo jest CoWorking?

Moderator: Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Dyrektor, APA Wojciechowski, Członek Zarządu SARP
Paneliści:
Beata Osiecka, CEO Kinnarps Polska, Head of CEE Region
Anna Bartoszewicz-Wnuk, Dyrektor działu Workplace Advisory, JLL
Konrad Krusiewicz, architekt, The Design Group
Ewa Kowalska-Ocneanu, Szef Działu Zrównoważonego Rozwoju, WSP Polska
Adam Targowski, MRICS, Menadżer ds. Zrównoważonego Rozwoju, Skanska Property Poland

 

Losowanie wartościowych upominków wśród uczestników konferencji (loteria identyfikatorów)

Zakończenie konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor, Green Warsaw Conferences

14.15 – 15.00 lunch

15.00 – 17.00

Certyfikowane Warsztaty  

Tematy
1.
New  Trends – Prowadzący: Konrad Krusiewicz,architekt The Design Group
2. Certfikat WELL
– Prowadząca: Meike Borchers, WELL AP, Head of Office, WSP Deutschland
3. NEXT Office Concept
– Prowadząca: Beata Osiecka CEO Kinnarps Polska, Head of CEE Region
4. 
Workspace, reworked – Prowadzący: Jakub Zieliński, Starszy Konsultant, Dział Doradztwa ds Środowiska Pracy, JLL

Warsztaty są bezpłatne dla uczestników. Limit miejsc został wyczerpany

 

PRELEGENCI

 

DR INŻ. ANNA RUSEK

Dyrektor Pionu Środowiska w Arcadis. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe –  w branży ochrony środowiska  funkcjonuje od 1999 roku. Ukończyła Ochronę  Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a w roku 2007 obroniła pracę doktorską na temat oczyszczania gleb zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi  w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska. Do  Arcadis dołączyła w roku 2008, a  zespół środowiska, liczący obecnie 50 osób, objęła w  2014, równocześnie budując od podstaw zespół wodny, który w ciągu trzech lat rozwinęła do poziomu niezależnej linii biznesowej. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczyła w wielu  projektach realizowanych zarówno w polskich jak i międzynarodowych zespołach z zakresu   m.in.: przeglądów środowiskowych Due Diligence – fazy I i II, audytów środowiskowych, badań gleby i wód podziemnych, remediacji, oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,  a w ostatnim czasie również adaptacji do zmian klimatu.

 

MAGDALENA POLUS

Starszy specjalista ds. środowiska w Zespole Środowiska w Katowicach w Arcadis Sp. z o.o.; od ponad 10 lat związana z branżą ochrony środowiska. Współautor wielu projektów takich jak: programy ochrony środowiska, plany gospodarki odpadami i programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla administracji publicznej i samorządowej różnego szczebla a także raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko dla kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w kraju oraz audytów typu due dilligence dla klientów komercyjnych. Obecnie zaangażowana w projekt Miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla największych miast w kraju.

 

ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA

Dziennikarska i publicystka od lat związana z „The Warsaw Voice”. Autorka raportów dla Harvard Business Review i wielu publikacji dotyczących ergonomii, ekologii i organizacji pracy. Redaktor naczelna „Sfery Pracy”, „Office Voice” i „Office World”. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej najnowszych ekologicznych rozwiązań dotyczących organizacji biura przyjaznych dla ludzi i środowiska na łamach pracy branżowej i biznesowej.

 

BARBARA JEZIERSKA

Były Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Architekt, konserwator zabytków i społecznik. 20 lat pracy w administracji samorządowej i rządowej. Pełnomocnik ds. rewitalizacji w dzielnicy Śródmieście Warszawa w latach 2004-2007. Członek PKN ICOMOS – udział w Komisjach ds. Architektury XX w. oraz Ogrodów Historycznych i Krajobrazu Kulturowego, członek SARP OW i ekspert do spraw dziedzictwa kulturowego przy Zarządzie Głównym. Członek Zarządu Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu” oraz członek Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej w Kazimierzu. Organizator i uczestnik licznych kongresów i konferencji naukowych, w tym konferencji w Muzeum Etnograficznym „ Między ortodoksją a kreacją” oraz w Krajowym Kongresie Miast Ogrodów w Podkowie Leśnej. Autorka postulatów legislacyjnych do nowej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z ramienia SARP ZG oraz w ramach Koła Krytyki Architektury przy SARP OW, współautorka Społecznego Programu Mieszkaniowego.

 

GERARD SCHUURMAN

Gerard Schuurman jest Dyrektorem Projektu Stoczni Cesarskiej w Gdańsku. Zarządza procesem rewitalizacji historycznego, przemysłowego terenu nadwodnego w nową wielofunkcyjną dzielnicę miejską. Urodzony w Holandii Gerard Schuurman posiada 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu wielofunkcyjnymi i mieszkalnymi projektami na dużą skalę w Amsterdamie. Po dwóch latach pracy dla renomowanej firmy architektonicznej UNSTudio, gdzie był odpowiedzialny za międzynarodowy rozwój, dołączył do Stocznia Cesarska Development (wcześniej Edonia) we wrześniu 2017 roku. Posiada dyplom MBA z Massachusetts Institute of Technology (MIT), programu Sloan Fellows w dziedzinie innowacji i globalnego przywództwa.

 

LESZEK DROGOSZ

Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Zajmuje się realizacją zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców Warszawy w energię elektryczną, ciepło, gaz, wodę oraz odbiór ścieków, jak również zagadnieniami dotyczącymi ochrony klimatu. Całą dotychczasową pracę zawodową poświęcił Warszawie, zarządzając oraz nadzorując jednostki miejskie z sektora transportu, gospodarki wodnej, ciepła oraz gospodarki odpadami. Zaangażowany w realizację projektów z kilku dużych i średnich programów UE, w tym z Funduszu Spójności, związanych z odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwojem miast. Doświadczony w długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, reprezentuje Warszawę w EUROCITIES, C40 Large Cities Climate Leadership Group, ICLEI, pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”. Przewodniczy miejskiemu Zespołowi ds. SEAP odpowiedzialnemu za wdrażanie „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii w Warszawie w perspektywie do 2020 roku”, wynikającego z przystąpienia do inicjatywy Komisji Europejskiej Porozumienia między Burmistrzami oraz za „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Jeden z pomysłodawców oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. Ochrony Klimatu działającego przy Urzędzie m.st. Warszawy.

 

KONRAD KRUSIEWICZ

Architekt, założyciel i właściciel pracowni architektonicznej The Design Group. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Od lat związany z projektowaniem wnętrz biurowych dla szerokiego spektrum klientów z wielu branż. Ceni dokładność, wspólne zaangażowanie oraz twórcze podejście do realizowanych projektów. Prywatnie miłośnik wysokości i skydivingu.

 

MARIUSZ ŚCISŁO

Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP od XII 2012 r www.sarp.org.pl. Współwłaściciel i Prezes FS&P ARCUS Sp. z o.o. Biura Architektonicznego w Warszawie założonego w 1988 r. www.fsparcus.com.pl. Absolwent Wydziału Architektury PW, 35 lat pracy zawodowej w projektowaniu i realizacji obiektów użyteczności publicznej, sportowo-rekreacyjnej, biurowej, obiektów i osiedli mieszkaniowych, autor opracowań studialno-urbanistycznych. Działalność zawodowa w firmie FS&P ARCUS, architekt i Główny Projektant zrealizowanych inwestycji m.in.: Budynków biurowych w Warszawie: “Concept Tower”, “Karolkowa Business Park”, Wytwórni Papierów Wartościowych, Ratusza Dzielnicy Targówek, Rozbudowy Urzędu Patentowego RP, obiektów sportowych: Zespół krytych pływalni w Brzegu i w Płońsku, centrów handlowych: Galerii Promenada III etap i Galerii Żoliborz w Warszawie, Centrum Handlowo-Rozrywkowego w Nowosybirsku – Rosja, budynków i osiedli mieszkaniowych w Warszawie m.in.: na Gocławiu, Targówku, Woli, Ochocie, Ursynowie, Ursusie.

 

AGNIESZKA KALINOWSKA-SOŁTYS

Architekt, dyrektor w APA Wojciechowski Architekci. BREEAM asesor i LEED GA. Od 2014 – współzałożyciel i członek OSWBZ (Ogólnokrajowego Towarzystwa Wspierania Budownictwa Zrównoważonego). 2016 – 2019 – członek Zarządu Głównego SARP (Stowarzyszenia Architektów Polskich). Wykształcenie: Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dyplom 2013); Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Dyplom 2007); Magister Inżynier Architekt, Politechnika Warszawska Wydział Architektury i Urbanistyki (Dyplom 2004). Języki: angielski, rosyjski. Doświadczenie zawodowe: APA Wojciechowski Architekci od 03.2010, Arcadis Project Consulting 09.2007- 03.2010, Hochtief Polska oddz. Budokor 02.2003-08.2007, Retail Development Service 03.1998 – 06.2001. Zainteresowania: nurkowanie, żeglarstwo, narty.

 

EWA KOWALSKA-OCNEANU

Ewa jest Szefem Działu Zrównoważonego Rozwoju WSP Polska z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem i środowiskiem, głównie w sektorze budownictwa, sieci handlowych i nieruchomości. Ewa pracowała dla wielu firm międzynarodowych, doradzając w zakresie zielonego budownictwa, zrównoważonego rozwoju, zarządzania odpadami, efektywności energetycznej i CSR. Ewa jest asesorem BREEAM International oraz audytorem BREEAM In-Use. Pomaga Klientom w osiąganiu zielonych certyfikatów w Polsce i w regionie Europy Środkowej. Ewa ma doświadczenie w zarządzaniu projektami i jest zaangażowana bezpośrednio w ponad trzydzieści projektów obejmujących obiekty biurowe, przemysłowe i handlowe.

 

MACIEJ KANDYBOWICZ

Odpowiada za komercjalizację projektów biurowych firmy Vastint Poland na terenie Gdyni. Wykorzystuje do tego swoje ponad 11 letnie doświadczenie w branży nieruchomości, które zdobył pracując wcześniej dla takich firm jak Torus, czy Hines. Od kwietnia tego roku pełni także rolę ambasadora Fundacji Pro Progressio. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, o specjalności Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw, a także ukończył studia podyplomowe z zarządzania sprzedażą w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

AGNIESZKA ZDANOWICZ

Od przeszło 10 lat związana z samorządem terytorialnym. Wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Posiada bogate doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów krajowych i międzynarodowych z wykorzystaniem funduszy europejskich jako elementu wsparcia rozwoju regionalnego.  Aktywnie zaangażowana w prace wielu zespołów tematycznych i grup roboczych w regionie. Od 15 lat specjalizuje się w projektowaniu i kreowaniu procesów komunikacji wykorzystując tę wiedzę w implementacji narzędzi służących rozwojowi polityki miejskiej min. poprzez wsparcie i doskonalenie środowisk klastrowych i powiązań kooperacyjnych. Dyrektor Działu Polityki Miejskiej i Innowacyjności Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

 

 MICHAŁ GERWAT 

Michał odpowiada za całościową koordynację flagowego projektu Echo Investment – Browary Warszawskie. To miejsce z piękną historią, ale przede wszystkim nowoczesny, funkcjonalny i całościowy zamysł urbanistyczny i architektoniczny. Michał będzie nadzorował terminowość prac, realizację celów oraz współpracę pomiędzy trzema funkcjami projektu – biurową, mieszkaniową i usługową. Michał ukończył Wydział Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej, jest też absolwentem podyplomowych studiów zarządzania projektami w Szkoły Głównej Handlowej. W 2015 roku ukończył studia MBA na Politechnice Warszawskiej. Od ponad 16 lat związany z rynkiem nieruchomości, swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i Wielkiej Brytanii, pracując dla firm takich jak FMP, STRABAG, Morgan EST i Globe Trade Centre. W 2016 roku otrzymał nagrodę „Property Manager of the Year” na szóstej dorocznej gali EuropaProperty CEE Investment and Green Building.

 

MARIA MŁODZIANOWSKA-SYNOWIEC

Specjalista ds. środowiska w Zespole Środowiska we Wrocławiu. Arcadis. Maria jest od 10 lat związana z ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym. Jest również współautorem wielu projektów, takich jak: wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, wojewódzkie plany gospodarki odpadami, programy ochrony powietrza, liczne strategiczne oceny oddziaływania na środowisko, zarówno dla dokumentów strategicznych, sektorowych, jak i planistycznych. Obecnie jest zaangażowana w projekt Miejskich planów adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla 44 największych miast w Polsce.

 

LESZEK GRĄDZKI

Kierownik Zespołu Środowiska w Warszawie, Arcadis. Leszek Grądzki posiada 30-letnie doświadczenie w obszarze konsultingu w ochronie środowiska i geologii.W swojej karierze pracował przy różnorodnych projektach w zakresie ochrony środowiska, w tym sporządzał raporty o oddziaływaniu na środowisko dla różnych kategorii przedsięwzięć, wykonywał oceny środowiskowe terenów i badania stanu środowiska pod kątem potencjalnego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych. Opracowywał projekty rekultywacji terenów zanieczyszczonych oraz organizował i nadzorował przebieg prac rekultywacyjnych. Był kierownikiem zespołów wykonujących analizy w zakresie spełniania wymagań prawnych ochrony środowiska w procesach prywatyzacyjnych jednych z największych spółek Skarbu Państwa, między innymi z branży chemicznej, paliwowej, transportowej czy metalurgicznej. Wykonywał również przeglądy środowiskowe fazy I i fazy II typu Environmental Due Diligence, a także sprawował nadzór środowiskowy przy projektach liniowych, między innymi przy modernizacji linii kolejowej Warszawa-Łódź oraz Warszawa-Gdynia. Ponadto wykonywał dokumentacje umożliwiające uzyskiwanie pozwoleń administracyjnych (wodnoprawne, z zakresu gospodarki odpadami), a jako uprawniony geolog sporządzał projekty prac geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie i geotechniczne.

 

ANNA BARTOSZEWICZ-WNUK

Dyrektora ds. Workplace Advisory (Dział Doradztwa ds. Miejsca Pracy). Kieruje pracami Działu Workplace Advisory w JLL, oferując klientom kompleksową usługę związaną z analizą miejsca pracy i jego optymalnym dostosowaniem do charakteru firmy oraz potrzeb jej pracowników. Swoimi działaniami Anna planuje organizację biura w sposób podnoszący efektywność procesów biznesowych. Przez 10 lat Anna kierowała Działem Badań Rynku i Doradztwa w JLL. Pracowała głównie na rzecz inwestorów/właścicieli i deweloperów powierzchni komercyjnych. Od 2009 roku jest mocno zaangażowana w prace ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych) – wiodącej organizacji branżowej reprezentującej sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Dzięki partnerstwu strategicznemu pomiędzy JLL a ABSL, Anna miała okazję współpracować z największymi korporacjami, poznając strukturę tych organizacji, ich sposób funkcjonowania oraz wymagania dotyczące nieruchomości. Jest inicjatorką, autorką lub współautorką takich publikacji i raportów jak „Onshore, Nearshore, Offshore – Unsure?”, „Made in Poland”, „Poland’s Big 7” czy „BPO i Centra Usług Wspólnych: Pracownicy sektora zabierają głos w sprawie swojego miejsca pracy”. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na wydziale Bankowości i Finansów. Jest także absolwentką studiów magisterskich w dziedzinie inwestycji w nieruchomości na City University (CASS Business) w Londynie. Anna jest laureatką europejskiej nagrody JLL za wybitne osiągnięcia związane z badaniami rynku. Ma 18 lat doświadczenia na rynku nieruchomości komercyjnych.

 

MATEUSZ POLKOWSKI

Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL kieruje siedmioosobowym zespołem analityków – ekspertów z obszaru rynku nieruchomości komercyjnych. Jest autorem i współautorem szeregu raportów badawczych, doradczych i studiów opłacalności dla takich firm jak m.in. Skanska, Echo Investment, Ghelamco, Hines, Penta, HB Reavis, jak również publikacji JLL dotyczących rynku, trendów i prognoz. Główne obszary kompetencji Mateusza Polkowskiego to specjalistyczne analizy rynku biurowego oraz współpraca z sektorem nowoczesnych usług dla biznesu. Ma ponad 17 lat doświadczenia na rynku nieruchomości komercyjnych zdobywanego zarówno po stronie dewelopera jak i firmy doradczej.

 

JAN JAKUB ZOMBIRT

Jest dyrektorem w dziale Doradztwa Strategicznego JLL. Jego specjalizacją jest doradztwo klientom z sektora nieruchomości handlowych i magazynowych. Współpracuje także z jednostkami  samorządu terytorialnego w kwestiach budowania strategii nieruchomościowych, urbanistycznych, rewitalizacji, a także w zakresie doradztwa strategicznego przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego. W ostatnich latach Jan był autorem szeregu publikacji branżowych, w tym dotyczących rozwoju rynków logistycznego i handlowego w Polsce oraz na temat funkcjonowania i rozwoju polskich miast. Podczas pracy w JLL doradzał wielu klientom – wiodącym międzynarodowym i polskim deweloperom, inwestorom oraz sieciom handlowym. Ma 9 lat doświadczenia na rynku nieruchomości komercyjnych.

 

MEIKE BORCHERS

Meike is heading WSP’s Hamburg office and has over 15 years of experience in design in the built environment. Having worked in Germany, the US, Sweden and the UKMeike has been involved in a wide range of projects focusing on sustainability in building design including performance analysis, energy efficient technologies, climate change adaptation of buildings, healthy and sustainable materials selection and procurement, Passivhaus design and environmental lifecycle assessments. Meike’s project experience covers both domestic and non-domestic developments in the UK and abroad, and ranges from new construction to refurbishment, This includes advising clients on designing and constructing healthy and stimulating buildings with a focus on materials, performance monitoring and certification. Meike is the assigned WELL AP on a number of confidential developments including a number of offices. Meike is an experienced BREEAM AP, LEED AP, WELL AP, Fitwel Ambassador and Certified Passivhaus Designer. She is a guest lecturer at the University of London, teaching MSc students on methods for the environmental performance assessment of buildings.

 

ADAM TARGOWSKI

Adam Targowski pełni funkcję menedżera ds. zrównoważonego rozwoju w Skanska Commercial Development Europe– spółce biurowej realizującej inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zespół, którym kieruje, jest odpowiedzialny za wyznaczanie projektom celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także certyfikację budynków biurowych grupy Skanska w tej części Europy i inwestycji mieszkaniowych w Polsce. Do jego zadań należy m.in. wsparcie zespołu projektowego w zagadnieniach związanych z tematami Health & Wellbeing, polegającymi na tworzeniu zdrowej i komfortowej przestrzeni biurowej,jak również kształtowaniu przestrzeni publicznej, zgodnie z ideą placemakingu – w taki sposób, aby były przyjazne dla ludzi i otwarte dla lokalnych społeczności. Zespół Adama współpracuje z najemcami w działaniach mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie efektywnego wykorzystywania przestrzeni biurowych oraz nowych technologii. Adam Targowski dołączył do zespołu Skanska w 2013 roku jako Project Leader. Jego doświadczenie jest związane ze współpracą z firmą Go4Energy przy świadczeniu usług doradczych i szkoleniowych w zakresie kształtowania strategii zrównoważonego rozwoju, racjonalnego gospodarowania energią oraz certyfikacji projektów.1 stycznia 2016 roku objął stanowisko menedżera ds. zrównoważonego rozwoju w Skanska Commercial Development Europe. Jest także aktywnym członkiem organizacji zajmujących się promocją zrównoważonego budownictwa w regionie CEE: RICS, Urban Land Institute i Polish Green Building Council, gdzie jest członkiem zarządu.

 

AGNIESZKA DAWYDZIK

Specjalista z zakresu polityki regionalnej i finansowania UE. W Deloitte na stanowisku menadżera, od ponad dwóch lat realizuje projekty dla jednostek sektora publicznego i przedsiębiorstw.  Zajmuje się doradztwem w zakresie planowania miast. Interesuje się tematyką rewitalizacji. Przez ponad 9 lat związana z administracją rządową, kierowała departamentem strategicznym w Ministerstwie Rozwoju/ Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Nadzorowała proces zarządzania strategicznego, opracowanie Średnioterminowej Strategii Rozwoju Kraju oraz 9 strategii zintegrowanych.. Odpowiedzialna za negocjacje pakietu legislacyjnego 2014-2020,  przygotowanie, negocjacje i koordynację wdrażania Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych ją realizujących na lata 2014-2020. Koordynowała prace poszczególnych ministerstw odpowiedzialnych za wdrożenie warunków wstępnych (ex ante) dla poszczególnych programów operacyjnych, w tym POIS 2014-2020. Realizowała zadania związane z koordynacją zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi. W Ministerstwie współtworzyła system realizacji Kontraktu Terytorialnego, odpowiadała za implementację instrumentów terytorialnych, w szczególności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz instrumentów finansowych, w szczególności dla przedsiębiorstw i projektów miejskich.

 

KONRAD PŁOCHOCKI

Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Radca Prawny. Ukończył z wyróżnieniem wydział Prawa i Administracji oraz podyplomowe studia Rynek Nieruchomości i Bankowość Hipoteczna na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę zawodową rozpoczynał w pośrednictwie obrotu nieruchomościami gdzie pełnił nadzór merytoryczny i prawny nad zespołem kilkunastu osób. Następnie jako prawnik w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego odpowiadał za zagadnienia deweloperskie, finansowanie nieruchomości oraz zabezpieczenia kredytowe. Później w międzynarodowej kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna pracował w zespole bankowości i finansowania międzynarodowego gdzie był zaangażowany w finansowanie nieruchomości, inwestycji, przejęcia oraz restrukturyzacje. W Polskim Związku Firm Deweloperskich zajmuje się szerokim spektrum prawnym związanym z działalnością deweloperską oraz kieruje pracami Działu Prawnego PZFD. Jest autorem publikacji prasowych z zakresu ksiąg wieczystych, hipoteki i ustawy deweloperskiej oraz prelegentem na seminariach i szkoleniach dotyczących polskiego prawa nieruchomości, hipotecznego i finansowania nieruchomości. Brał udział w pracach legislacyjnych nad przygotowaniem tzw. ustawy deweloperskiej. Posiada licencje syndyka oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami.