Szanowni Państwo!

Już 12 października odbędzie XI  edycja konferencji Innowacyjna Gmina .W tym roku  nasze spotkanie również odbędzie się formule online. Wszyscy, którzy zarejestrują się na naszej stronie www.greenwarsawconferences.org.pl będą mogli uczestniczyć aktywnie w konferencji.


Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, która w ostatnim czasie ogarnęła świat  w znaczący sposób zahamowała  dyskusję na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Wydaje się jednak ,że pomimo niepewności związanych z wpływem COVID-19 na europejską gospodarkę Unia Europejska nie zmienia wizji , nie  rezygnuje z ambitnych celów i chce  wspierać miasta i państwa w realizowaniu celów klimatycznych.

Polskie miasta również   nie zmieniają  swojego podejścia do polityki klimatycznej stawiając sobie bardzo ambitne cele dotyczące redukcji emisji CO2.Cześć miast chce w osiągnąć neutralność klimatyczną .Czy to jest możliwe ?

Kluczem do redukcja emisji a nawet  neutralności klimatycznej jest energia.

Dlatego niezmiennie podejmujemy również temat zielonej energii ,ciepła dla miast z wykorzystaniem najnowszych innowacyjnych rozwiązań oraz zielonego transportu .W związku z przyspieszoną dekarbonizacją samorządy i firmy poszukują rozwiązań  pozwalających na pozyskanie energii przy jednoczesnym obniżeniu emisji CO2. Podczas konferencji postaramy się pokazać najnowsze rozwiązania dotyczące niskoemisyjnego zaopatrzenia miast w ciepło .Tylko u nas debata poświęcona  inteligentnej  energetyce ,zwiększeniu efektywności energetycznej, transformacji cyfrowej z udziałem najlepszych ekspertów i praktyków.

Większość inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji CO2 wiąże się z nakładami ,dlatego zawsze staramy się prezentować aktualne programy unijne i krajowe ,które są w stanie pomóc samorządom w realizacji celów. Będziemy mówić również o barierach administracyjnych i prawnych ograniczających rozwój zielonej energii. Więcej informacji w programie .

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli samorządów i ma charakter zamknięty.

Liczba miejsc na konferencję ograniczona.

Elżbieta Wrzecionkowska

Dyrektor Konferencji

Innowacyjna Gmina