11 maja 2021 r  podczas Konferencji Miasta Zrównoważone poznaliśmy zwycięzców 2. edycji Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych. Badanie ocenia 50 największych miast w Polsce w trzech fundamentalnych obszarach zrównoważonego rozwoju: społeczeństwo, środowisko i gospodarka. Celem raportu było  porównanie, które miasta i na jakich polach radzą sobie najlepiej. Opracowanie prezentuje ponadto ciekawe i innowacyjne projekty, dzięki czemu jest swoistym katalogiem dobrych praktyk dla władz miejskich.

Grupa potencjalnych Odbiorców Rankingu jest bardzo szeroka i poza włodarzami tych miast, obejmuje także przedstawicieli społeczności lokalnej, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz wszystkie inne osoby zaangażowane w sprawy lokalnego rozwoju.

Podczas konferencji ,która odbyła się w formule online zostały wręczone najlepszym miastom statuetki

Poza tym uczestnicy konferencji, a było to grono 300 przedstawicieli samorządów z całej Polski ,mieli okazję zapoznać się z Aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej 2030 ,którą zaprezentowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz z możliwościami wsparcia ekologicznych inwestycji miejskich w ramach programów NFOŚiGW. Nie zabrakło inspiracji w postaci najnowszych innowacyjnych rozwiązań  opartych o sztuczną inteligencję oraz światowych trendów .

Wszystkie prezentacje za zgodą ekspertów są udostępnione na naszej stronie www.greenwarsawconferences.org.pl

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych został przygotowany przez firmę projektowo-konsultingową Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inspiracją dla stworzenia rankingu był raport “Arcadis Sustainable Cities Index”, który klasyfikuje 100 globalnych metropolii. Głównym założeniem twórców rankingu jest popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju i dostarczenie włodarzom miast użytecznego narzędzia pomiaru tej koncepcji.

Ranking 2021 w wersji online jest dostępny do pobrania na stronie: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/A6Fp7m4u%2FRPMZ_2021_RAPORT.pdf

Ranking 2018 dostępny jest na stronie: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/1k5H0UKb%2FRanking_Polskich_Miast_Zrownowazonych_2018.pdf

Bardzo dziękujemy i zapraszamy na nasze następne konferencje

Elżbieta Wrzecionkowska

Dyrektor Green Warsaw Conferences