PROGRAM

Prowadzenie Konferencji: Elżbieta Wrzecionkowska, Dyrektor Green Warsaw Conferences

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.05 Powitanie gości Elżbieta Wrzecionkowska
BLOK I:       Miasta Zrównoważone
 

10.05 – 11.15

 

Słowo wstępne: Dr Anna Rusek, Dyrektor Pionu Środowiska, Arcadis

Prezentacja: Zrównoważony Rozwój – Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis. Pierwsza Edycja. Prezentacja założeń i kategorii rankingu.
Prelegent: Magdalena Polus, Starszy specjalista ds. środowiska, Arcadis; Krzysztof Kutek, Kierownik Zespołu Wody w Krakowie, Arcadis

Ogłoszenie Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis i wręczenie nagród

11.15 – 12.00 Przerwa na gratulacje i sesja dla dziennikarzy (w holu/na sali)

 

BLOK II:  Perspektywy  Zrównoważonych Inwestycji w Polsce
12.00 – 13.00 Prezentacja: Gdynia Waterfront – projekt realizowany przez Vastint Polska, przy współpracy z miastem Gdynia
Prelegent: Marcin Sadowski, Architekt, JEMS Architekci, Izabela Leple-Migdalska, Architekt, JEMS ArchitekciPrezentacja: Sposoby finansowania zielonych inwestycji w samorządach
Prelegent: Mecenas Rafał Grochowski, Partner, Kancelaria Hogan Lovells
13.00 – 14.00 Panel Dyskusyjny: Zrównoważone miasta sposobem na biznesowy sukces i poprawę jakości życia mieszkańców

Jak poprawić jakość życia mieszkańców polskich miast ? Cele zrównoważonego rankingu polskich miast.

Jakie parametry powinny być brane pod uwagę w rankingu? Czy badaniem powinno być objęte więcej miast? Ocena sytuacji w Polsce.

Moderator: Krystian Szczepański, Dyrektor, Instytut Ochrony Środowiska

Paneliści:

Katarzyna Kobiela, Kierownik Zespołu Środowiska w Katowicach, Arcadis

Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie m.st. Warszawy

Janusz Tybuszewski, Project Manager, Vastint Poland

Mecenas Rafał Grochowski, Partner, Kancelaria Hogan Lovells

Przemysław Kamiński, Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Marcin Sadowski, Architekt, JEMS Architekci

Przedstawiciele miast biorących udział w rankingu

14.00 Zakończenie Konferencji. Lunch. Czas na networking

 

PRELEGENCI

DR INŻ. ANNA RUSEK

Dyrektor Pionu Środowiska w Arcadis. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe –  w branży ochrony środowiska  funkcjonuje od 1999 roku. Ukończyła Ochronę  Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a w roku 2007 obroniła pracę doktorską na temat oczyszczania gleb zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi  w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska. Do  Arcadis dołączyła w roku 2008, a  zespół środowiska, liczący obecnie 50 osób, objęła w  2014, równocześnie budując od podstaw zespół wodny, który w ciągu trzech lat rozwinęła do poziomu niezależnej linii biznesowej. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczyła w wielu  projektach realizowanych zarówno w polskich jak i międzynarodowych zespołach z zakresu   m.in.: przeglądów środowiskowych Due Diligence – fazy I i II, audytów środowiskowych, badań gleby i wód podziemnych, remediacji, oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,  a w ostatnim czasie również adaptacji do zmian klimatu.

 

MAGDALENA POLUS

Starszy specjalista ds. środowiska w Zespole Środowiska w Katowicach w Arcadis Sp. z o.o.; od ponad 10 lat związana z branżą ochrony środowiska. Współautor wielu projektów takich jak: programy ochrony środowiska, plany gospodarki odpadami i programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla administracji publicznej i samorządowej różnego szczebla a także raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko dla kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w kraju oraz audytów typu due dilligence dla klientów komercyjnych. Obecnie zaangażowana w projekt Miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla największych miast w kraju.

 

  KATARZYNA KOBIELA

Kierownik Zespołu Środowiska w Katowicach w Arcadis sp. z o.o., od ponad 20 lat związana z branżą ochrony środowiska. W Arcadis kieruje największymi projektami z zakresu środowiska i gospodarki wodnej, posiada certyfikat z zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner. Swoje doświadczenie nabyła w pracy nad projektami dla administracji publicznej i samorządowej różnego szczebla, realizując zarówno dokumenty strategiczne, jak i opracowując raporty o oddziaływaniu na środowiska dla kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w kraju. Ostatnio zaangażowana w projekt związany z opracowywaniem miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla największych polskich  miast.

 

 KRZYSZTOF KUTEK

Kierownik zespołu wodnego w Arcadis w Krakowie, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Od 10 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, szczególnie problematyką zagrożenia i ryzyka powodziowego. W ostatnich latach uczestniczy w projektach dotyczących adaptacji do zmian klimatu infrastruktury krytycznej i miejskiej. Współautor metodyk do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu i metodyki dla Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis.

 

ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA

Dziennikarska i publicystka od lat związana z „The Warsaw Voice”. Autorka raportów dla Harvard Business Review i wielu publikacji dotyczących ergonomii, ekologii i organizacji pracy. Redaktor naczelna „Sfery Pracy”, „Office Voice” i „Office World”. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej najnowszych ekologicznych rozwiązań dotyczących organizacji biura przyjaznych dla ludzi i środowiska na łamach pracy branżowej i biznesowej.

 

 

DR KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI

Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego jest doktorem nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej oraz absolwentem studiów podyplomowych: International MBA Program – Centrum Kształcenia Menadżerów Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzanie w Administracji Publicznej – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Ocena i wycena zasobów przyrodniczych – SGGW i SGH. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w  instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Jest członkiem Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich.

 

 MECENAS RAFAŁ GROCHOWSKI

Radca prawny (1992), związany jest z warszawskim biurem kancelarii Hogan Lovells od 2004 roku, jako Partner (2011) doradza w Departamencie Bankowości i Finansowania Projektów Infrastrukturalnych. Rafał Grochowski specjalizuje się przede wszystkim w doradztwie prawnym na rzecz banków polskich i zagranicznych w dziedzinie finansowania przedsiębiorstw (project finance, property finance) oraz emisji instrumentów dłużnych. Doświadczenie Rafała Grochowskiego obejmuje również kompleksowe doradztwo na rzecz kredytodawców przy restrukturyzacji długu przedsiębiorstw, a także transakcjach leasingu ruchomości i leasingu zwrotnego nieruchomości.

 

MARCIN SADOWSKI

Architekt, współwłaściciel pracowni JEMS Architekci. Laureat Honorowej Nagrody SARP (2002), członek Mazowieckiej Izby Okręgowej Architektów RP oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich – pełni rolę pełnomocnika zarządu głównego SARP. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Najważniejsze realizacje to: GTC Mokotów Business Park – budynki SATURN, MERCURY, MARS, NEPTUN, ORION, SYRIUSZ – 1995 – 2000, TOPAZ, NEFRYT – 2002-2006, Siedziba Kredyt Banku w Warszawie – 2002, Platinium Business Park 2004-2007, Budynek mieszkalny AVANGARDEN w Warszawie – 2008, Budynek biurowy CRISTAL PARK w Warszawie – 2008, Budynek biurowy PIXEL w Poznaniu – 2012 oraz Budynek biurowy ROYAL WILANÓW w Warszawie – 2015.

 

  IZABELA LEPLE – MIGDALSKA

Architekt, Associate w JEMS Architekci. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Członek Mazowieckiej Izby Okręgowej Architektów RP. Do jej najważniejszych projektów i realizacji należą: Rondo Babka ­ – budynek wielofunkcyjny biurowo­mieszkalny; siedziba biura JEMS Architekci; Metropolitan, pl.Piłsudskiego, Warszawa – współpraca z firmą Foster & Partners przy projekcie budynku biurowo­usługowego; Avangarden, Wilanów, Warszawa – zespół budynków mieszkalno – usługowych; Capital Park, Wilanów, Warszawa – budynek biurowo – usługowy; Ambasada RP w Berlinie – projekt wykonawczy.

 

PRZEMYSŁAW KAMIŃSKI

Posiada wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwe  oraz bankowości i finansów międzynarodowych. Ukończył również studia podyplomowe prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Śląskim oraz rachunkowości i controllingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 2002 roku w dziale kontroli jakości w Teksid Aluminium Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej (obecnie Nemak Poland Sp. z o.o.). Od kwietnia 2007 roku do sierpnia 2008 roku pracował jako asystent Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Następnie w okresie od września 2008 roku do sierpnia 2010 roku jednoosobowo pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Handlu i Marketingu w Przedsiębiorstwie Turystyczno-Handlowym Trybunalskie S.A. w Piotrkowie Trybunalskim. We wrześniu 2010 roku powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora ds. Finansów i Sprzedaży w Dom-Invest Sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie pracował do 22 marca 2015 roku. Posiada doświadczenie w pracach członka rad nadzorczych spółek kapitałowych. Od czerwca 2011 roku pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Społecznej w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Ponadto w okresie od 2010-2014 roku był radnym Rady Miejskiej Bielska-Białej, Wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, członkiem Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. W 2014 roku został ponownie wybrany radnym Rady Miejskiej Bielska-Białej, gdzie pełniłfunkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, a także był członkiem Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności. W dniu 23 marca 2015 roku Przemysław Kamiński został powołany przez Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta na swojego Zastępcę.

  LESZEK DROGOSZ

Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Zajmuje się realizacją zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców Warszawy w energię elektryczną, ciepło, gaz, wodę oraz odbiór ścieków, jak również zagadnieniami dotyczącymi ochrony klimatu. Całą dotychczasową pracę zawodową poświęcił Warszawie, zarządzając oraz nadzorując jednostki miejskie z sektora transportu, gospodarki wodnej, ciepła oraz gospodarki odpadami. Zaangażowany w realizację projektów z kilku dużych i średnich programów UE, w tym z Funduszu Spójności, związanych z odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwojem miast. Doświadczony w długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, reprezentuje Warszawę w EUROCITIES, C40 Large Cities Climate Leadership Group, ICLEI, pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”. Przewodniczy miejskiemu Zespołowi ds. SEAP odpowiedzialnemu za wdrażanie „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii w Warszawie w perspektywie do 2020 roku”, wynikającego z przystąpienia do inicjatywy Komisji Europejskiej Porozumienia między Burmistrzami oraz za „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Jeden z pomysłodawców oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. Ochrony Klimatu działającego przy Urzędzie m.st. Warszawy.