Organizatorem konferencji z cyklu Green Warsaw Conferences jest firma Edytor, która zajmuje się edukacją ekologiczną i popularyzowaniem wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju. Autorką programów konferencji „Innowacyjna Gmina” oraz „Smart Buildings&Smart Cities” jest Elżbieta Wrzecionkowska. Dziennikarka i publicystka przez wiele lat związana z „The Warsaw Voice”. Autorka raportów dla Harvard Business Review i wielu publikacji dotyczących ergonomii, ekologii i organizacji pracy. Konferencje pomagają przedstawicielom samorządów, developerom, firmom wdrażać najnowsze rozwiązania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju skierowane na ograniczenie emisji CO2.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Edytor Elżbieta Wrzecionkowska 03-994 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 592B
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email: biuro@greenwarsawconferences.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody .
 4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udziału w konferencji /konferencjach
 5. Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres realizacji sprawy, a następnie będą one archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 7. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 8. sprostowania danych osobowych,
 9. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 10. przenoszenia danych.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w naszych konferencjach

Napisz do nas