Konferencja Neutralność Klimatyczna 2024

Już 21 maja 2024 roku odbędzie kolejna konferencja w cyklu Green Warsaw Conferences zatytułowana „Neutralność Klimatyczna”, organizowana w partnerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. W zeszłym roku zastanawialiśmy się czy rok 2050 to realny termin na osiągnięcie neutralności klimatycznej w miastach? Plany nie tylko Unii Europejskiej, ale i samorządów pokazują, że chcielibyśmy przyspieszyć działania. Czy rok 2030 to realna data? – będziemy o tym dyskutować podczas tegorocznej konferencji. Pomysłów na odejście od paliw kopalnych i ograniczenie emisji CO2 jest bardzo wiele. My postaramy się bliżej przyjrzeć kilkunastu z nich. Poszukujemy bardzo intensywnie nowych źródeł energii, szczególnie od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Począwszy od biomasy, biometanu i wodoru, na atomie skończywszy. Warto jednak przy tym pamiętać o tym, że wdrożenie nowej technologii pozyskiwania energii niesie za sobą duże koszty, również dla środowiska. Dlatego chcielibyśmy pokazać Państwu, zrównoważoną drogę do neutralności klimatycznej, której nie zrealizujemy bez gospodarki cyrkularnej (GOZ).

Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że szybka transformacja energetyczna jest konieczna. Wszyscy zastanawiamy się nad radykalnym odejściem od paliw kopalnych i to nie tylko ropy naftowej, ale co raz częściej także i gazu. Czym możemy zastąpić te paliwa? Jaki procent produkcji energii elektrycznej może, a jaki musi, pochodzić z odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce? Co z rozwojem farm wiatrowych? Jak zintensyfikować działania, mające na celu rozwój technologii niezależnych od warunków atmosferycznych, wykorzystujących energię z wody, z wiatru czy ciepła z wnętrza ziemi?

Mając właśnie na uwadze te cele, zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej, podczas tegorocznej konferencji postaramy się pokazać Państwu rozwiązania, które już się sprawdziły i jednocześnie uporządkować wiedzę na temat możliwości wykorzystania nowych technologii. Mówiąc wprost: kiedy, ile energii i jakim kosztem? Kluczem do realizacji celów klimatycznych jest nie tylko wiedza, jest nią również dostęp do kapitału na ten cel. Dlatego właśnie będziemy mówili o różnych możliwościach finansowania inwestycji ekologicznych.

Na tegoroczną edycję konferencji Green Warsaw Conferences pt. „Neutralność Klimatyczna” zapraszamy serdecznie do siedziby Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli samorządów terytorialnych i będzie miała charakter zamknięty.

Rejestracja  na stronie www.greenwarsawconferences.org.pl

Zapraszamy

Elżbieta Wrzecionkowska
Dyrektor Konferencji
Neutralność Klimatyczna