Najbliższa konferencja:
17 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

  Centrum Nauki Kopernik

 

Green Warsaw Conferences
Green Warsaw Conferences

SMART BUILDINGs & SMart cities 2017

Centrum nauki kopernik

17.10.2017

Szanowni Państwo!

Co oznacza zrównoważony rozwój miast? Istnieje wiele definicji zrównoważonego rozwoju. ONZ definiuje go jako „proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom”. W kontekście miast oznacza to zespoły  umiejące zapewnić godne warunki życia obecnym mieszkańcom, nie stwarzając jednocześnie przyszłych problemów dla siebie i reszty świata. Z kolei Raport Arcadis Sustainable Cities Index oceniając miasta bierze pod uwagę trzy aspekty: rozwój społeczny, w tym jakość życia, wpływ na środowisko naturalne oraz potencjał do rozwoju gospodarczego. Ciekawym i bliskim nam przykładem miasta ubiegającego się o miano zrownoważonego jest Frankfurt (9. w rankingu). 25 lat temu miasto utworzyło własną agencję energii, w 1990 roku było także członkiem założycielem Sojuszu Klimatycznego Miast Europejskich i zobowiązało się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 10% co pięć lat (50% do roku 2030). Do 2050 roku 100% energii zużywanej we Frankfurcie będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Frankfurt planuje osiągnąć ten cel poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zapotrzebowanie na energię m.in. w gospodarstwach domowych, w biurach i w sektorze transportowym. Ponadto, miasto posiada największy w Niemczech park miejski, stanowiący 1/3 powierzchni miasta (8 tys. ha).

Nie istnieją jak do tej pory miasta idealne. Działania podejmowane zmierzają raczej do zrównoważenia wszystkich trzech sfer jego rozwoju. W Polsce temat zrównoważonego miasta na razie raczkuje. Polskie miasta stoją przed ogromnymi wyzwaniami dotyczącymi ograniczenia rozlewania się miast, optymalizacji zabudowy, tworzenia stref miejskich w biurowych osiedlach, rewitalizacji starej zaniedbanej ale tkanki miejskiej. Myślę, że okres  chaosu mamy już za sobą. Przyszedł czas, by zastanowić się nad przekształceniem naszych miast w  bardziej przyjazne i zrównoważone miejsca życia i pracy.

To ogromne wyzwanie  dla urbanistów, architektów, developerów, prezydentów, burmistrzów i firm. Jak  powinno być zaprojektowane zrównoważone miasto? Czy wystarczą zielone  budynki ? Jak zaprojektować zrównoważoną przestrzeń miejską? Jaką rolę w budowaniu i przebudowywaniu miast mogą odegrać developerzy, przedstawiciele samorządów i mieszkańcy? Tym wyzwaniom przyszłości, między innymi, chcemy poświęcić tegoroczną edycję konferencji Smart Buildings & Smart Cities.

Serdecznie zapraszam!

Dyrektor ds/Konferencji

Elżbieta Wrzecionkowska


Organizatorem konferencji z cyklu Green Warsaw Conferences jest firma Edytor, która zajmuje się edukacją ekologiczną i popularyzowaniem wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju. Autorką programów konferencji „Innowacyjna Gmina” oraz „Smart Buildings&Smart Cities” jest Elżbieta Wrzecionkowska. Dziennikarka i publicystka przez wiele lat związana z „The Warsaw Voice”. Autorka raportów dla Harvard Business Review i wielu publikacji dotyczących ergonomii, ekologii i organizacji pracy.

Konferencje pomagają przedstawicielom samorządów, developerom, firmom wdrażać najnowsze rozwiązania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju skierowane na ograniczenie emisji CO2.


12.10.2016 SMART BUILDINGS & SMART CITIES

Na początku nowego stulecia jesteśmy świadkami głębokich i przyspieszonych przemian, które mają ogromny wpływ na gospodarkę, politykę, społeczeństwo i SIEDLISKA LUDZKIE. Innowacje technologiczne i rozwój telekomunikacji spowodował powstanie nowego globalnego porządku gospodarczego opartego na niwelowaniu barier handlowych, tworzenie dużych bloków gospodarczych i ich ekspansji na rynkach globalnych.

SIEDLISKAMI TEJ GLOBALIZACJI SĄ MIASTA I SYSTEMY MIEJSKIE. Obecnie ponad 50% światowej populacji mieszka w miastach - w ciągu 20 lat liczba ta będzie wynosić 75%. Co to oznacza? Prawie 2 miliardy ludzi, w krajach rozwijających się, przeniesie się do miast. Specjaliści szacują, że liczba dużych miast, powyżej miliona mieszkańców na świecie przekroczy 500.

 

06.11.2015 Fundusze EOG i fundusze norweskie

W Ministerstwie Środowiska rozpoczęły się prace programowe nad kolejną edycją funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i funduszy norweskichw sektorze środowiska.

Obecnie prowadzimy analizy potencjalnych obszarów wsparcia i beneficjentów, przy uwzględnieniu potrzeb oraz zakresu i kwot wsparcia udzielanego z innych źródeł (w szczególności demarkacja z funduszami UE oraz krajowymi).

27.10.2015 Po konferencji Smart Buildings & Smart Cities

21 października 2015 roku w Centrum Nauki Kopernik odbyła się kolejna konferencja z cyklu Innovative Poland zatytułowana - Smart Buildings & Smart Cities zorganizowana przez wydawnictwo The Warsaw Voice

W konferencji, w której udział wzięło prawie 150 osób, prelegentami byli eksperci, naukowcy i praktycy. Konferencji towarzyszyła wystawa innowacyjnych rozwiązań oraz instalacja biura przyszłości.

30.06.2015 Po konferencji

Dnia 22 czerwca w warszawskim hotelu Campanile odbyła się kolejna edycja konferencji Innowacyjna Gmina zorganizowana przez wydawnictwo The Warsaw Voice i skierowana do przedstawicieli samorządów. Wydarzenie objęli swoim patronatem: Ministerstwo Gospodarki, PARP, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, KAPE, Centrum PPP oraz Polski Komitet Oświetleniowy. W tym roku podobnie jak w ubiegłorocznej edycji sporo miejsca poświęciliśmy projektom PPP, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród przedstawicieli samorządów oraz możliwościom rewitalizacji oświetlenia.

Konferencja zgromadziła ekspertów zajmujących się przygotowywaniem projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce, renowacją oświetlenia w gminach i finansowaniem inwestycji w sektorze JST.