Miasta stawiają na zieleń i  zwiększenie OZE  w bilansie energetycznym 

5  października odbyła  kolejna edycja konferencji Innowacyjna Gmina 23 .  

Spotkanie odbyło się w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 w Warszawie  
Wreszcie mogliśmy porozmawiać i wymienić się doświadczeniami na żywo. 

Z całego spektrum problemów stojących przed włodarzami miast wybraliśmy w tym roku dwa tematy,
a mianowicie: przeciwdziałanie zmianom klimatu i transformacja energetyczna. 

Zmiany  klimatu to problem, który przez wiele lat był ignorowany. A jak wynika nie tylko badań coraz bardziej daje się we znaki mieszkańcom miast i włodarzom. Wyspy ciepła  z jednej strony,
deszcze nawalne i powodzie z drugiej są zmorą mieszkańców naszych zabetonowanych miast.
Jak przeciwdziałać skutkom zmian klimatu? Czy można przygotować się na kryzysy wodne?
Co z  zielenią? O tym mówili eksperci podczas pierwszej części konferencji. 

Pani Dr Marzena Suchocka wykładowca SGGW przekonywała ,że zieleń jest najlepszą naszą bronią
i nie jest to tylko ozdoba ale czysty zysk. Każde drzewo to konkretne pieniądze nie wydane na niwelowanie emisji CO2 warto o pamiętać przy tworzeniu budżetów inwestycji. 

Warszawa w swojej strategii zatytułowanej „Zielona Wizja Warszawy” co podkreślała
Magdalena Młochowska dyrektorka Koordynatorka d/s Zielonej Warszawy stawia na zieleń,
parki, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych Wody mamy i mało i dużo. Cały problem polega
na tym jak jej nadmiar podczas nawalnych deszczy zagospodarować i wykorzystać. O tym w swoim wystąpieniu mówił Krzysztof Kutek dyrektor Pionu Wody w firmie Arcadis. Wielu ekspertów podkreślało rolę zieleni ale sama zieleń jednak nas nie uratuje. To co musimy zmienić w miastach, jeśli chcemy mieć czyste powietrze to źródła energii. O tym, że trzeba odejść od węgla nie trzeba już nikogo przekonywać pytanie jest tylko jak szybko uda nam się to zrobić i kto może pomóc samorządom. 

Wydaje się, że pomimo kryzysu energetycznego związanego z wojną w Ukrainie i wbrew szantażowi Rosji  Unia Europejska nie rezygnuje z ambitnej polityki klimatycznej i chce wspierać miasta w uniezależnienie  się od paliw kopalnych. 

Temat transformacji energetycznej i zwiększenia udziału OZE w bilansie miast jest największym wyzwaniem dla samorządów. 

Cześć miast już podjęła wyzwanie i wprowadza radykalne zmiany dotyczące źródeł energii niezbędnych do funkcjonowania infrastruktury miejskiej. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, w którym powstaje ciepłownia przyszłości Pan Jacek Wiśniowski pokazał jak miasto wdraża plan budowy eko-miasta. Ogrzewanie zieloną energią, elektryczny transport miejski, ścieżki rowerowe i parki, to tylko niektóre inicjatywy.” Nie byłoby to możliwe bez współpracy z partnerami w naszym przypadku to Veolia Term i Euros Energy, które budują ciepłownię przyszłości naszym mieście ” – mówi Jacek Wiśniowski . 

Większość inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji CO2 wiąże się z dużymi nakładami,
dlatego zaprezentowane zostały aktualne programy unijne, które mogą  pomóc samorządom w realizacji celów.  

W ramach konferencji „Innowacyjna Gmina ” 

Pani Izabela Zygmunt reprezentująca UE w Polsce mówiła o finansowaniu samorządowych inwestycji związanych z wdrażaniem planu REPowerEU” pokazała możliwości finansowania i nowe programy skierowane do samorządów  

Temat efektywności energetycznej pojawił się we wszystkich prezentacjach 2 części konferencji poświęconych inwestycjom w zielone ciepło dla miast, zarządzanie energią oraz problemom jej magazynowania. Z-ca dyrektora Biura Infrastruktury w Warszawie Pan Leszek Drogosz pokazał pomysły  Warszawy  na zwiększenie udziału OZE w bilansie miasta  oparte nie tylko o fotowoltaikę.
Warszawa chce zwiększać swoje bezpieczeństwo energetyczne budując magazyny energii, famy wiatrowe i odzyskując ciepło z metra i ścieków. Ktoś kiedyś powiedział, że najbardziej zielona to ta energia,
której nie zużyjemy, dlatego oszczędzanie jej jest kluczowe i to wszyscy powinniśmy robić. 

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja panelowa , w którym wzięli udział: Leszek Drogosz
z-ca dyrektora Biura Infrastruktury w UM st. Warszawy, Izabela Zygmunt, Ekspert Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Janusz Panasiuk, prezes spółki Veolia Północ i Veolia Szczytno, Leszek Bitner dyrektor Stoen Operator, Bartosz Dubiński prezes MAE.  

Wszyscy eksperci podkreślali, że widać ogromne przyspieszenie transformacji energetycznej
„wszystkie narzędzia są na stole trzeba tylko realizować po kolei  inwestycje. Bardzo dużo zależy od funduszy ale też od współpracy samorządów i firm” – mówił Janusz Panasiuk  

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział. Dla tych z Państwa, którzy nie mogli wziąć udziału w konferencji udostępniamy relację poniżej. Prezentacje naszych ekspertów są również dostępne na naszej stronie.