Prezentacje będą dostępne po zakończonej konferencji tj. po 21.04.2020 r.