Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rejestracji zgłoszenia na konferencję. (wymagane)