Konferencja została przełożona. Nowy termin zostanie podany jak tylko będzie to możliwe.

Udział w konferencji jest bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń.