Zapraszamy do obejrzenia konferencji:

W czwartek, 15 października 2020 r  br., odbyła się X edycja konferencji Innowacyjna Gmina. W związku z obostrzeniami związanymi z COVID oraz mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich zdecydowaliśmy się konferencję zorganizować online. Bardzo dziękuję wszystkim którzy przyjęli nasze zaproszenie i wzięli udział w konferencji . Współorganizatorem konferencji w tym roku był Urząd Miasta st. Warszawy.

Warszawa od lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z włodarzami miast w całej Polsce .Przygotowaliśmy w tym roku  kilka tematów, które są autentycznymi wyzwaniami dla przedstawicieli samorządów oraz te, które będą nimi już za chwilę. Mimo pandemii UE nie zmienia swojego podejścia do polityki klimatycznej. Nowe progi emisyjne nałożą na Państwa i miasta jeszcze większe zadania dotyczące zwiększenia wykorzystania OZE. 

To ogromne wyzwania  przede wszystkim dla samorządów  w 4 kluczowych obszarach takich jak : budynki, transport, inteligentna energetyka  i digitalizacja. Chcieliśmy zwrócić również Państwa uwagę  na zieloną infrastrukturę ,która nie tylko sprawia ,że jesteśmy szczęśliwsi ale skutecznie ogranicza smog i przeciwdziała zmianom klimatu. Pani Dr Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach pokazała jak można zabetonowane części miasta zamienić na skwery i parki. Zmiany klimatu to temat ,który coraz bardziej dociera do świadomości nas wszystkich .Instytut Ochrony Środowiska jak potwierdził Dyrektor Krystian Szczepański przygotowuje bazę wiedzy KLIMADA ,gdzie znajdą się informacje i badania  na temat zmian klimatu ,z których będą mogli skorzystać przedstawiciele samorządów przygotowując strategie adaptacyjne .

Wielkim wyzwaniem dla miast szczególnie w naszej strefie klimatycznej jest ogrzewanie budynków. Skąd ma pochodzić energia potrzebna do życia mieszkańcom miast. Wiele naszych domów ciągle jest ogrzewana ,przez kopalne źródła energii, Warszawa jak  pokazał w swojej prezentacji Marcin Morawski Dyr Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej wprowadziła cały system dotacji wspierający wymianę tzw. kopciuchów  na niskoemisyjne źródła ciepła .Jesteśmy dopiero na początku walki o poprawę jakości powietrza w polskich miastach .

Podczas konferencji zainicjowaliśmy dyskusję o  rozwiązaniach dotyczące niskoemisyjnego zaopatrzenia miast w ciepło. Firma Veolia Energia Warszawa ,która jest największym dostarczycielem ciepła w Warszawie pokazała nowe rozwiązania dotyczące poprawy wydajności infrastruktury i nowych niskoemisyjnych rozwiązaniach .

Profesor Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej  jednoznacznie stwierdził ,że musimy odejść od węgla .Przyszłością inteligentnej energetyki jest dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia miast w ciepło w kierunku oczywiście OZE. Dr Małgorzata Borowska Dyrektor odpowiedzialna w firmie Siemens za Smart City pokazała na przykładach jak nowoczesne rozwiązania mogą ograniczyć smog w miastach już w tej chwili ,już jutro.

Czy   zeroemisyjne miasta są możliwe? Tak – tylko nie możemy już i nie mamy czasu na małe kroczki .Musimy przejść do bardziej zdecydowanych działań  jak  twierdzi -Profesor Jan Popczyk .

Konferencja odbywa się pod patronatem  : UM st .Warszawy ,Marszałka Województwa Mazowieckiego, NFOŚiGW ,IOŚ PIB ,IRMiR, PIME. Partnerami głównymi konferencji w tym roku były firmy :Siemens oraz Veolia Energia Warszawa .Bardzo dziękujemy wszystkim naszym partnerom ,dzięki którym konferencja mogła się odbyć.