Konferencja on-line

www.greenwarsawconferences.org.pl

 Szanowni Państwo!

Pandemia korona wirusa SARS-CoV-2, która w ostatnim czasie ogarnęła świat  w znaczący sposób zahamowała  dyskusję na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Wydaje się jednak ,że pomimo niepewności związanych z wpływem COVID-19 na europejską gospodarkę Unia Europejska nie zmienia wizji i nie  rezygnuje z ambitnych celów. Pierwszy kluczowy element polityki klimatyczno-energetycznej stanowi zamieszczona w projekcie Prawa klimatycznego (Climate Law) propozycja podniesienia celu redukcyjnego na 2030 r. z  40% do 50-55% w stosunku do 1990 r. Co to oznacza dla nas wszystkich? Przyjęcie wyższego celu redukcyjnego spowoduje znaczny wzrost cen EUA (Emisji) .Wzrost cen EUA będzie miał istotny wpływ na sektor energetyczny UE, co jak zgodnie twierdzą eksperci spowoduje szybsze wycofywanie węgla z produkcji energii elektrycznej, który zostanie zastąpiony głównie przez odnawialne źródła energii. Pandemia korona wirusa może spowolnić oczywiście wstępne plany przyjęcia europejskiego prawa klimatycznego i szeregu innych propozycji politycznych związanych z Europejskim Zielonym Ładem ale główny kierunek wydaje się jasno określony .Zmieniające się uwarunkowania rodzą szereg  konkretnych wyzwań .W takim momencie spotykamy się ,by przedyskutować podstawowe wyzwania i zadania gmin.Co to oznacza dla  włodarzy  miast? Oznacza to  jeszcze większą niż dotychczas odpowiedzialność  i konieczność perspektywicznego tworzenia planów związanych z  pozyskiwaniem i wykorzystaniem energii odnawialnej, multimodalnym transportem, programów antysmogowych.

W dużych miasta ale nie tylko  coraz większy problem zaczyna stanowić  jakość powietrza. To zagadnienie, do tej pory omawiane w środowiskach naukowych lub w miejskich urzędach, staje się problemem społecznym, postrzeganym jako decydujące o jakości życia w mieście. Z raportu Living Planet 2018 przygotowanego przez WWF wynika jasno, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, które dysponuje danymi obrazującymi wartość przyrody dla naszego życia oraz możliwością pomiaru wpływu, jaki na nią wywieramy. Możliwe, że jesteśmy też ostatnią generacją, która może przyczynić się do zmiany na lepsze, zanim będzie za późno.

Rozwiązanie tych problemów to  ogromne wyzwania  przede wszystkim dla samorządów  w 4 kluczowych obszarach takich jak : budynki, transport, energia  i digitalizacja. W tym roku podczas  konferencji Innowacyjna Gmina chcielibyśmy zwrócić państwa  uwagę na zieloną infrastrukturę  ,która nie tylko sprawia ,że jesteśmy szczęśliwsi ale skutecznie ogranicza smog i przeciwdziała zmianom klimatu. Wielkim wyzwanie dla miast szczególnie w naszej strefie klimatycznej jest ogrzewanie budynków .Skąd ma pochodzić energia potrzebna do życia mieszkańcom miast .Jaki model warto przyjąć ? Postaramy się pokazać najnowsze rozwiązania dotyczące niskoemisyjnego zaopatrzenia miast w ciepło i odpowiedzieć na pytanie czy zero emisyjne miasta są możliwe i skąd ma pochodzić energia ?

W czasach pandemii i kurczących się budżetów miejskich władze miast muszą precyzyjnie określić swoje infrastrukturalne cele inwestycyjne, tak aby zapewnić, że wpisują się one w ich priorytety środowiskowe i gospodarcze oraz uzasadnić decyzję o ich realizacji. Każdą technologie należy dostosowywać do lokalnych potrzeb, tak aby spełniały swoją rolę w odpowiednim otoczeniu i przynosiły miastu mierzalną korzyść. 

Nasze tegoroczne spotkanie  odbędzie się on-line Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom .Transmisja live.

Serdecznie zapraszamy do udziału

Z poważaniem,

Elżbieta Wrzecionkowska

Dyrektor ds/konferencji