W poniedziałek, 17 czerwca br., tradycyjnie już w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej  w Warszawie odbyła się IX edycja konferencji Innowacyjna Gmina. Zainteresowani przedstawiciele samorządów już kolejny raz mieli okazję pogłębić swoją wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju gmin. Współorganizatorem konferencji w tym roku był Urząd Miasta st. Warszawy.

W czasie tegorocznej edycji konferencji eksperci  wraz z samorządowcami poruszyli takie tematy jak m.in zmiany klimatu, efektywność energetyczna  i  elektromobilność   oraz finansowania inwestycji  w gminach w ramach projektów PPP. Dr Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator d/s Zrównoważonego Rozwoju, Urząd m.st Warszawy przedstawiła plany miasta dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Tematem wiodącym konferencji stały się jednak zmiany klimatu, na które chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę  w kontekście ostatnich wydarzeń  w Polsce. Zmiany klimatu to stosunkowo nowe wyzwanie dla miast i przedstawicieli samorządów. Tylko w latach 2001-2010 straty z wynikające ze zmian klimatu wyniosły w Polsce  54 mld złotych a brak działań może te straty jeszcze powiększyć. Miasta nieustannie borykają się ze zjawiskami natychmiastowych powodzi z jednej strony oraz suszy z drugiej. W ramach prezentacji oraz w dyskusji panelowej z udziałem ekspertów staraliśmy się pokazać sposoby przygotowania się na te zmiany klimatu. Mamy nadzieję, że udało się nam odpowiedzieć na takie istotne pytania jak: optymalizacja wykorzystania zasobów wodnych w kontekście zmian klimatu, usprawnienie funkcjonowania i monitorowanie  systemów miejskich, sposoby budowania  planów adaptacji do zmian klimatu. W dyskusji panelowej na temat zmian klimatu wzięli udział eksperci: dr Anna Rusek, Dyrektor Pionu Środowiska, Arcadis, Barbara Rajkowska, Kierownik Projektu 44 MPA, Instytut  Ochrony Środowiska, Krzysztof Kutek, Kierownik Pionu Wody, Arcadis, dr Justyna Gorgoń, Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych,

Badania  pokazują, że najmłodsze  pokolenia Polaków coraz większą wagę zwracają na jakość życia, możliwości spędzenia czasu, jakość  powietrza  oraz  efektywny i ekologiczny transport. Takie wyzwania stoją przed samorządowcami w perspektywie najbliższych lat. Osobom, które wzięły udział w tym konferencji  zaprezentowano  kierunki w jakich powinien się rozwijać  transport w miastach. Możliwości wykorzystania  gazu jako paliwa niskoemisyjnego to temat nie mniej istotny szczególnie dla tych miast, które chcą zamienić stare elektrociepłownie węglowe na gaz lub biomasę. Przykłady wykorzystania gazu jako paliwa przyszłości zaprezentowane przez Iwonę Dominiak, Kierownika Działu Komunikacji Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji, Gaz-System S.A. spotkało się z dużym zainteresowaniem samorządowców. Obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, to następny temat, który staraliśmy się przybliżyć. Ponadto przedstawione zostały możliwości i ograniczenia finansowania inwestycji w gminach w ramach  projektów PPP.

W ramach wystawy uczestnicy mogli obejrzeć  samochody elektryczne BMW jeżdżące po Warszawie w ramach pierwszego całkowicie elektrycznego carsharingu uruchomionego przez firmę innogy  oraz auta elektrycznego przeznaczonego dla logistyki miejskiej firmy Elimen.

Konferencji towarzyszyły  warsztaty poświęcone nowelizacji  ustawy  o PPP poprowadzone przez dr Rafala Cieślaka. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali vouchery na jazdy samochodami elektrycznymi w Warszawie ufundowane przez firmę innogy.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii, Stowarzyszenie Ład na Mazowszu, Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA, Instytut Ochrony Środowiska, Centrum PPP.

Sponsorem głównym konferencji  była firma Gaz-System Operator Gazociagów Przesyłowych

Partnerami merytorycznymi konferencji byli: Arcadis, Warbud, innogy, Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz sp. j, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Patronat medialny nad konferencją objęli: Businessman.pl, Forum PPP, Miesięcznik Stolica, Serwis Administracyjno-Samorządowy SAS, ESCO w Polsce, portal gramwzielone.

Zdjęcia z konferencji oraz prezentacje prelegentów można znaleźć na stronie greenwarsawconferences.org.pl