Od wielu lat staramy się popularyzować wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju wśród przedstawicieli samorządów. Jednym z najważniejszych elementów zrównoważonego rozwoju miast jest ich inteligentny rozwój.

Co to znaczy inteligentny rozwój? Ideę inteligentnego rozwoju miast dokładnie opisuje Agenda ONZ zawierająca Cele Zrównoważonego Rozwoju w perspektywie do 2030 roku. Agenda ta została przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Wśród wielu celów, które znajdziemy w Agendzie ONZ, warto zwrócić uwagę na Cel nr 11: „uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi zaangażowaniu społecznemu”.

Wiele miast w Polsce i na świecie stara się stosować  ideę inteligentnego rozwoju  we wszystkich niemal rodzajach swojej działalności sięgając po najlepsze  sprawdzone rozwiązania. Podczas naszych konferencji staramy się pokazywać Państwu te rozwiązania i przykłady, które są godne wdrażania. Co roku wybieramy również tematy, które są według naszych ekspertów „palące”  z punktu widzenia wypełnienia obowiązków ustawowych gmin. Będziemy komentować  zmiany w ustawie  o elektromobilności  i paliwach alternatywnych  oraz nowelizację ustawy o PPP.

Certyfikaty dla miast, międzynarodowa norma PN ISO 37120, elektromobilność, zrównoważona rewitalizacja, efektywność  energetyczna, białe certyfikaty  – to  tylko niektóre tematy, które pojawią się w tegorocznym programie.

Poza tym chcielibyśmy zwrócić Państwu uwagę na temat  zmian klimatu. To temat, który dotyka i dotykać będzie nas wszystkich.

Postaramy się podczas prezentacji pokazać na przykładach miast europejskich, jak można się na zmiany klimatu się przygotować a nawet je wykorzystać.

Serdecznie Zapraszamy