Konferencja Smart Buildings &Smart Cities 2018

 

Certyfikacja budynków od kilku lat jest standardem dla nowo budowanych obiektów. Zdążyliśmy już przyzwyczaić się do certyfikatów Breeam czy Lead nawet  Platinium. Pojawiają się pierwsze mieszkania ze zrównoważonymi certyfikatami. Rośnie świadomość kupujących  i wynajmujących. Developerzy starają się nie tylko sprostać oczekiwaniom ale je antycypować. Ale  nie  tylko developerzy docenili certyfikaty. W wyścigu po certyfikaty zaczynają startować miasta. Chodzi oczywiście o ISO 37120. Zbiór międzynarodowych norm ISO 37120: 2014, poświęconych inteligentnym miastom, został opublikowany w maju 2014 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w Genewie. W Polsce 10 października 2014 r. podmiot zrzeszony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym – The Keryx Group – przedstawił dokumenty z prośbą o wdrożenie polskiej wersji normy. Prace potoczyły się od tego momentu bardzo szybko i norma została przyjęta już w marcu br. Co nowa norma w praktyce oznacza dla decydentów polskich miast? Po pierwsze, do tej pory idea inteligentnych miast była obszarem dość dowolnie definiowanym. Każdy – obywatel, dziennikarz, analityk, inwestor czy urzędnik – mógł określać  wedle własnych potrzeb i interesów, różne aspekty jego zdaniem kluczowe dla inteligentnego i zrównoważonego miasta. Nowa norma to dokument obejmujący 100 wskaźników zawartych w 17 obszarach tematycznych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania miasta takich jak: edukacja, bezpieczeństwo, finanse, rekreacja, zdrowie. Władze miast dostają  narzędzie, które może być punktem wyjścia do rozmów z inwestorami. Ci ostatni powinni wziąć pod uwagę wspomniane 100 wskaźników w proponowanych miastu usługach. Wdrożenie normy pozwoli także porównać poziom i cenę usług wykonywanych przez daną firmę dla różnych samorządów. Norma może służyć jednocześnie lepszej konkurencyjności przedsiębiorstw gdyż umożliwia stworzenie równych warunków dla wszystkich podmiotów starających się o zdobycie miejskich kontraktów. Poza tym  posiadanie certyfikatu będzie  miało znaczenie w staraniach o fundusze europejskie. Dlatego zdecydowaliśmy się w tym roku poświęcić ISO 3712 sporo miejsca podczas konferencji. Następnym tematem, który gości nie bez powodu, jest  oczywiście rewitalizacja. Widać już pierwsze efekty w Łodzi i Warszawie ale również w Gdańsku. Podczas konferencji pokażemy najciekawsze projekty w realizacji oraz problemy z którymi borykają się inwestorzy. Zapraszamy na dyskusję o innowacyjnej rewitalizacji z udziałem wszystkich stron: developerów, wykonawców i konserwatorów. I oczywiście zrównoważone biuro, które co roku pojawia się w programie oraz certyfikowane warsztaty dla najemców. Więcej na temat konferencji w programie. Jak co roku będą Państwo mogli na naszej konferencji spotkać najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów i praktyków.

Zapraszam Serdecznie

Elżbieta Wrzecionkowska

Dyrektor Konferencji