Współczesne miasta to skomplikowany, niepowtarzalny łańcuch powiązań i wzajemnych zależności. Innowacyjne technologie, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie zużycia energii i wody, niezawodna energetyka, elektromobilność, nowoczesne usługi dla mieszkańców – to tylko niektóre wyzwania, które stoją dzisiaj przed włodarzami polskich miast. Tematom tym chcemy poświęcić tegoroczną konferencję Innowacyjna Gmina, która odbędzie się już 12 czerwca br.

Tego dnia w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie spotkają się marszałkowie, prezydenci miast i gmin miejskich i wiejskich, burmistrzowie, wójtowie, pracownicy referatów ochrony środowiska, zamówień publicznych, skarbnicy, urzędnicy państwowi odpowiedzialni za współpracę z JST, przedstawiciele agencji rządowych, banków i kancelarii przedstawiciele sektora energetycznego oraz innowacyjnych technologii.

Zbliżający się rok 2019 niesie nowe wyzwania dla samorządów. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do tego, aby wszystkie budynki wybudowane po 31 grudnia 2020 r. były obiektami o niemal zerowym zużyciu energii. Obiekty użyteczności publicznej będą musiały spełnić ten wymóg już od 2019 r., a więc tuż tuż. W miarę możliwości wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej powinny być spełnione także przy okazji gruntownych modernizacji budynków lub ich części. Uzyskanie wysokiej efektywności energetycznej przestaje być już tematem dyskusji  o innowacjach ale staje się koniecznością.

Od wielu lat podczas konferencji Innowacyjna Gmina prezentowane są technologie pozwalające na osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej. Podczas tegorocznego wydarzenia przedstawione zostaną konkretne  rozwiązania oraz sposoby ich finansowania.

Transport to następny palący  problemem dla miast, mieszkańców. Wiele z nich stawia na elektromobilność, ale barierą dla rozwoju miejskiej mobilności elektrycznej jest dostęp do infrastruktury ładowania. Jak te stojące przed samorządowcami problemy rozwiązać i przede wszystkim sfinansować? O tym będziemy rozmawiać już w czerwcu. Konferencja Innowacyjna Gmina od lat jest inspiracją i źródłem wiedzy dla przedstawicieli samorządów.

W tym roku w ramach konferencji wraz z Agencją Rozwoju Mazowsza organizujemy bezpłatne całodniowe warsztaty poświęcone – Rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Podczas warsztatu będzie można zdobyć umiejętności posługiwania się narzędziami GIS.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy na spotkanie prowadzone są poprzez formularz rejestracyjny dostępny  na stronie https://www.greenwarsawconferences.org.pl/

Serdecznie zapraszamy!

ELŻBIETA WRZECIONKOWSKA
Dyrektor ds/Konferencji
Green Warsaw Conferences